strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej Majdzik
Data: 12/05/2006
Publikacja: 13/05/2006
Pytanie: Czy prace na rzecz naszego domku myśliwskiego (malowanie, drobne prace remontowe itp.) można zaliczyć do obowiązkowych w prac gospodarczych wykonywanych w kole i jaki przepisy o tym mówią?

Odpowiedź:
Domek jest majątkiem koła i wszystko co koło robi wokół majątku koła, niezależnie czy to jest domek czy ambona ma pełne prawo być zaliczane do "prac gospodarczych". Odmienie byłoby, gdyby uchwała WZ o pracach gosporadrczych członków wskazywałaby dokładnie, co może w tych pracach być ujete, albo wyłączałaby prace przy domku z prac gospodarczych. Wtedy godzin na rzecz domku nie można byłoby zaliczyć do tych prac.

Nie ma żadnych przepisów podpierających powyższa interpretację, z wyjątkiem tego, że to zarząd decyzduje o wszystkich sprawach zarządzania kołem i jednym z jego ograniczeń jest kierowanie się uchwałami WZ. Jeżeli zaś WZ nie wypowiada się w danej sprawie, to zarząd ma tu wolną rękę.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.