strona główna forum dyskusyjne
Pytał: myśliwy
Data: 13/09/2006
Publikacja: 15/09/2006
Pytanie: Z odpowiedzi na pytanie z dnia 28.11.2005 wynika, że KR winna zawiadomić zarząd o chęci przeprowadzenia kontroli, a w odpowiedzi na pytanie z 14.03.2003 wynika, że KR nie musi zarządu powiadamiać o kontroli. Czy więc KR powinna powiadomić o kontroli np. w terenie dot. stanu poletek, bo przeciez może ją wykonać nierzetelnie?

Odpowiedź:
Nie ma sprzeczości w obu odpowiedziach w portalu, tej pierwszej i tej drugiej. KR nie musi informować zarządu, jeżeli jej kontrola nie dotyczy dokumentów, które są w posiadaniu zarządu, np. kontrola stanu urzadzeń łowieckich, czy też stanu poletek w obwodzie. Musi zaś poinformować zarząd, jeżeli jej kontrola wymaga dostępu do dokumentów, które są w posiadaniu zarządu.

Statut PZŁ nie formułuje procedur dot. informowania zarządu o kontroli KR, w związku z tym należy przyjąć, że takiego obowiązku przepisy prawa łowieckiego nie nakładają na KR. O wynikach kontroli KR zarząd dowie się, tak jak inni członkowie koła, na walnym zgromadzeniu. Będzie wówczas mógł zająć stanowisko, a rozstrzygniecia różnice w spojrzeniu na poszczególne sprawy dokona WZ, przyjmując w głosowaniu sprawozdania tych dwóch organów koła. Nie ma zagrożenia nierzetelności lub naciągania kontroli przez KR, bo sędziami będą członkowie koła i to ich stanowisko jest dla koła wiążące, a nie stanowisko KR wyrażone w jej protokóle z kontroli.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.