strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Nawrocki
Data: 01/03/2006
Publikacja: 05/03/2006
Pytanie: Czy członek koła, będący członkiem KR może być jednocześnie strażnikiem łowieckim?Czy myśliwy będący w łowisku jako strażnik będzie miał prawo nosić broń myśliwską i musi się chyba określić w książce wpisów, czy jest w łowisku i w jakim charakterze?


Odpowiedź:
Uważam za nieprawidłowe wykonywanie funkcji strażnika przez członka KR, a jeśli dana osoba nadaje się i chce wykonywać funkcję strażnika powinna zrezygnować z członkostwa w KR, bo bez tego wytwarza się stosunek pracowniczy między zarządem a czonkiem KR, co zostało wykluczone przez nowy statut PZŁ.

Strażnik łowiecki będacy członkiem PZŁ, który posiada broń do celów łowieckich może jej używąć podczas wykonywania swoich obowiązków, ale idąc z tą bronią w terenie, obowiazuje go wpis do książki ewidencji myśliwych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.