strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Karkowski
Data: 26/03/2006
Publikacja: 13/04/2006
Pytanie: Przyjęto na WZ uchwałę o wysokości odpłatności za nieodpracowane godziny. Jak realizować tę uchwałę kiedy nie ma zapisu o terminie jej wymagalności?

Odpowiedź:
Termin bedzie zależeć od terminu, w jakim członkowie kołą zobowiazani są wykonać swoje godziny prac. Jeżeli terminem na wykonanie tych prac jest koniec roku gospodarczego, tj. 31 marca, to również wpłaty za brakujące do limitu godziny są wymagane na 31 marca.

Jeżeli zaś zarząd czy uchwała WZ określały, że limit godzin należy wykonać np. do 30 września, to ten sam 30 września jest terminem wymagalności wpłaty za niewykonane godziny. Po tym terminie, zarząd powinien wezwać dłużników do zapłaty, ale niekoniecznie w formie informacji, tylko ze wskazaniem, że weszli w zwłokę w zapłacie, bo to sami członkowie powinni wpłacać za niewykonane godziny, gdyż doskonale wiedzą, ile godzin przepracowali, a ile nie.

Jednak gdyby rozliczenie godzin leżało w obowiązkach np. łowczego, gospodarza, czy kierownika grupy i członek grupy do końca nie wiedziałby, ile przepracował, to informacja o ilości godzin do zapłaty byłaby właściwą formą poinformowania członka o jego zobowiązaniach wobec koła z tytułu godzin.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.