strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbigniew Hanulak
Data: 29/05/2006
Publikacja: 31/05/2006
Pytanie: Na Walnym Zgromadzeniu na wniosek zarządu członkowie koła podjęli uchwałę o człkowitym zwolnieniu członków zarządu z jakichkolwiek prac na rzecz koła . Czy to jest zgodne z statutem PZŁ i Konstytucją RP?


Odpowiedź:
Nie widzę jakiegokolwiek konfliktu ze statutem PZŁ czy Konstytucją.

WZ ma prawo różnie obdzielać obowiązkami członków koła. Na jednych nakłada obowiązki pracy w zarządzie, a na pozostałych wykonywanie innych prac. Takie uregulowania są powszechne w większości kół i uważam je za właściwe, bo ilość prac gospodarczych nakładana na członków jest zawsze mniejsza od ilości czasu pracy jaki dla koła muszą poświęcić członkowie zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.