strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artek
Data: 04/07/2006
Publikacja: 04/07/2006
Pytanie: Czy myśliwy ma prawo dostrzelić zwierzynę w okresie ochronnym, która uczestniczyła w kolizji drogowej i wskazuje wyraźne oznaki potrącenia?

Odpowiedź:
Sprawę reguluje Art. 33 ust.3 i 4 ustawy o ochronie zwierząt. Dokładne brzmienie tych przepisów jest następujące:

3. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, dopuszczalne jest użycie broni palnej przez osobę uprawnioną.


Jak wynika z powyższego, myśliwy ma prawo dostrzelić zwierzynę z powodów humanuitarnych, która uczestniczyła w kolizji drogowej i wskazuje wyraźne oznaki potrącenia bez nadziei na jej wyzdrowienie i nie ma znaczenia, czy zdarzenie ma miejsce w okresie ochronnym oraz jest obojetnym, czy dokonuje tego w swoim obwodzie, czy też w miejscu nie związanym z jego miejscem polowania. Należy jednak pamietać o zasadach bezpieczeństwa, żeby np. kula nie rykoszetowała np. od betonowej drogi i nie zraniła osób postronnych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.