strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Łowczy
Data: 26/09/2006
Publikacja: 27/09/2006
Pytanie: Czy możliwe jest przyjęcie przez WZ uchwały o zebraniu przez łowczego lub skarbnika bezpośrednio do ręki pieniędzy na gospodarkę łowiecką, na opłacenie rolników wykonujących prace bez rachunków?

Odpowiedź:
Rozumiem, że chodzi o pieniądze zbierane przez członków, np. poza składką. Taka uchwała absolutnie nie może być przez WZ koła podejmowana, bo formułowałaby zasady wpłat na koło niezgodnie ze statutem PZŁ.

Nie ma formalnych przeciwskazań, żeby członkowie koła zrzucali się w sposób dowolny i na dowolny cel poza finansami koła, tak jak np. 5 przypadkowo spotkanych osób robi zrzutkę na kupienie skrzynki piwa. Jednak tego typu wpłaty mogłyby mieć tylko charakter dobrowolny i w żaden sposób nie można byłoby wymuszać takich opłat rygorami organizacyjnymi koła. Dlatego też tego typu zrzutki są mało realne do przeprowadzenia.

Nie uważam, żeby trudno było od rolników uzyskać rachunki, bo obecnie praktycznie wszyscy biorą dopłaty UE, a więc są zarejestrowani jako rolnicy ryczałtowi i wystawienie przez nich, albo przez koło w ich imienu, faktur RR VAT nie jest żadnym problemem. Jeszcze dodatkowo wszyscy mają rachunki bankowe na dopłaty unijne, a wiec koło w ogóle nie potrzebuje gotówki, żeby sie z nimi rozliczać i może robić to przez konto bankowe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.