strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tomasz Sius
Data: 30/08/2006
Publikacja: 05/09/2006
Pytanie: Czy prace agrotechniczne wykonywane przez rolnika (członka naszego koła), są opodatkowane podatkiem VAT? Jakiej wysokości?

Odpowiedź:
Pytanie w swojej treści nie jest jednoznaczne, ponieważ aby odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, to potrzebna jest informacja, czy rolnik jest rolnikiem ryczałtowym i czy wykonał usługę agrotechniczną – rolniczą objętą załącznikiem nr 2 ustawy o VAT w dziale „Usługi” poz. 22 do 25.

Zakładam, że usługa określona przez pytającego jako „agrotechniczna” jest właśnie taką usługą określoną przez cytowany załącznik i wtedy obowiązuje wystawienie faktury VAT RR. Podatek VAT wg stawki 5% identycznie jak na płody rolne nieprzetworzone. Oczywiście odliczenie tego podatku uzależnione jest od tego czy koło jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie. Pamiętać również należy o obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy wg 19% stawki obliczonego od wartości netto usługi po uwzględnieniu 20% kosztów uzyskania przychodów.

Roman Schramm

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.