strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
43504/11/2005Czy za uprawę kwiatów lilji, z których właściciel pozyskuje cebulki i następnie je sprzedaje, po szkodach wyrządzonych przez dziki koło jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania?
42624/10/2005Zarząd koła nakazuje polować na jednym rojonie kilku myśliwym jednocześnie na nocnych polowaniach, na kilku zwyżkach postawionych przy kukurydzy w celu uniknięncia większych szkód i nie wolno wpisać sie na inny rejon. Czy zarząd miał prowo podjąc taką uchwałę?
42424/10/2005Czy łowczy koła, w którym roczny plan pozyskania jelenia - byka wynosi dwie sztuki, może nie wydać odstrzału na byka myśliwemu, który w ubiegłym roku pozyskał jelenia?
41206/10/2005Czy można być strażnikiem łowieckim powolanym przez WZ nie będąc członkiem PZŁ i posiadać broń gładkolufową, a jeśli tak to na jakiej podstawie?
40922/09/2005Czy ambona do celów obserwacji zwierząt przez dzieci i młodzież, z której podobno się nie poluje, bo znajduje się bezpośrednio przy paśniku i lizawkach, powinna być oznakowana, zarejestrowana, itp.?
40419/09/2005Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakci , dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania. Czy rolnik może czekać na ten moment i żadąć odszkodowania za wszystkie zniszczenia na polu?
40017/09/2005Miałem wykonać do końca czerwca lizawki. Z gotowymi lizawkami u gospodarza pojawiłem się w końcu lipca, ale okazały się nieptrzebne, bo zostały juz wykonane. Nałożono na mnie karę zgodnie z uchwałą WZ . Czy Koło Łowieckie powinno być organizacją czychającą tylko na błąd członka? Co powinienem był w takiej sytuaci uczynić?
38601/09/2005Czy strażnik łowiecki lub strażnik PSŁ może nałożyć na myśliwego sankcje karne i na podstawie jakich przepisów, za niezgodne z prawem łowieckim wykonywanie polowania?
37909/08/2005Czy plantacja wierzby energetycznej podlega szacowaniu i odszkodowaniom i czy też będzie to na takiej samej zasadzie jak sady owocowe?
37808/08/2005Zarząd Koła powołowałuje na każdy obwód gospodarza i osobno strażnika łowieckiego. Jak powinna prawodłowo wyglądać zależność od siebie tych osób oraz podział zadań i kompetencji?
36307/06/2005Czy myśliwy w kole może być przypisany do tylko części obwodu, bez prawa polowania w innych jego częściach, bo tak zdecydowało kiedyś Walne Zgromadzenie?
36031/05/2005Czy łowczy koła nadzorując pracę strażników łowieckich ma prawo przebywać w terenie z bronią i czy musi się wpisać do książki ewidencji pobytu w obwodzie, choć nie zamierza wykonywać polowania?
35729/05/2005Czy myśliwy może poruszać się po terenach leśnych samochodem, a jeśli tak to w jakich przypadkach i na podstawie czego?
35003/05/2005Proszę podać mi sposób naliczania przez nadleśnictwo rekompensaty za niewykonanie planu pozyskania w jeleniach.
34826/04/2005Czy strażnik łowiecki wybrany na walnym z grona myśliwych, jadąc do łowiska, może nie wpisywać się do książki ewidencji pobytu w łowisku, tłumacząc to tym, że wykonywuje swoją funkcję strażnika?
34329/03/2005Czy członek Zarządu ( łowczy Koła) może jednocześnie pełnić funkcje strażnika łowieckiego na etacie?
26208/06/2004W okresie wykonywania obowiązków Strażnika Łowieckiego WZ powierzyło temu koledze również funkcję podłowczego. Czy istnieją do tego przeszkody formalno-prawne, w oparciu o Prawo Łowieckie i Statut Zrzeszenia lub koła (ramowy)?
22901/04/2004Jakie konsekwencje wyciągają zarządy okręgowe wobec tych kół, które nie zatrudniają strażników na etacie? Prawdopodobnie miało być tak, że takie koła łowieckie miały mieć nie przedłużone umowy dzierżawne.
22025/03/2004Czy od decyzji zatwierdzającej roczny plan łowiecki koło może się odwołać i do kogo?
21925/03/2004Czy zatwierdzenie w planie odstrzału jeleni zależy od tego czy mają one ostoję w obwodzie ?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.