strona główna forum dyskusyjne
Pytał: S. Borowska
Data: 18/03/2006
Publikacja: 20/03/2006
Pytanie: Jak księgować w kole protokóły czynnosci gospodarczych, w których sa godziny pracy i np. rozwieziona karma, w tym z darowizny, a wartość godzin przepracowanych jest inna niż godzin nieprzepracowanych, za które trzeba zapłacić?

Odpowiedź:
Sugerowanym przeze mnie sposobem księgowania prac gospodarczych jest robienie tego w sposób zbiorczy za cały sezon, czy może kwartalnie lub miesięcznie, na podstawie zestawienia zbiorczego, z pominięciem kont rozrachunkowych. Rozliczenie rzeczowe istnieje w protokółach indywidualnych, a rozliczenie myśliwych z godzin przepracowanych w zestawieniach okresowych, tych księgowanych. Wówczas takie księgowanie może odbyć się na dowolną ilość kont kosztowych po stronie Wn w zależności od potrzebnej analityki i po stronie Ma jako przychód z godzin przepracowanych.

Wpłaty za godziny nieprzepracowane to przychód koła księgowany pomiędzy kontem danego typu przychodów i rozrachunkami obciążanymi fakturą koła za nieprzepracowane godziny, np. po sezonie, albo po terminie określonym przez zarząd jako ostateczny termin wykonania prac gospodarczych.

Dostawę karmy i jej rozwiezienie sugeruję rozdzielić, nie pozwalając w jednym protokóle mieszać tych rzeczy. Jeżeli myśliwy darowuje karmę, to wówczas wartość tej karmy księgowana powinna być pomiędzy kontem darowizn, a kontem magazynu i następnie kążde rozwiezieie tej karmy, w tym i to przykładowe pierwsze 100 kg jak w przykładzie, pomiędzy kontem 400 i tym samym magazynem. Zaś praca myśliwego, tak jak opisałem to wyżej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.