strona główna forum dyskusyjne
Pytał: bartekd
Data: 21/06/2010
Publikacja: 22/06/2010
Pytanie: Moje Koło posiada 2 obwody łowieckie. Od lat mamy je podzielone na rewiry. Do każdego rewiru są przydzielone 2-3 osoby. Naturalnie są rewiry lepsze i gorsze, rewiry z ostoją jeleni, rewiry bez nich. Strzelamy około 90 jeleni, 300 dzików, no i sarny. Rewiry są pozamykane. Tzn mogą na nich tylko polować te przypisane osoby (chyba, że ktoś Cię zaprosi). Po zmianie Zarządu 3 lata temu jest lepiej. Rewiry z 1 października otwiera się DO POLOWAN TYLKO NA JELENIE. Na 2 miesiące, czyli do końca listopada. Jak jadę na taki rewir wychodzi mi odyniec 120 kg to nie mogę go strzelić... Ogólnie Zarząd jest za otwarciem rewirów, ale jest trochę "ale". Nie wszyscy myśliwi są za tą opcją (ci z lepszymi rewirami), wydaje mi się, że zarząd nie chce narażać się na krytykę ze strony starszych myśliwych. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Jak prawo reguluje te kwestie. Czy można to przewrócić? Dodam, że żeby odstrzelić tyle sztuk jeleniowatych musi się odbyć ta przemiana, nie wspomnę już o równych(!) przywilejach wszystkich członków Koła. Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór.

Odpowiedź:
Opisany system polowania rewirów jest NIEZGODNY ZE STATUTEM PZŁ.

Zgodnie z par. 36 ust.2 Statutu PZŁ, prawa wszystkich członków koła są równe, a ograniczenie ich praw może wynikać tylko ze Statutu. W systemie przypisywania członków koła do rewirów, ich prawa nie są równe, bo takie byłyby, gdyby wszyscy członkowie mieli prawo do polowania na wszystkich rewirach. Również cykliczne przesuwanie się z rewiru do rewiru w kolejnych latach, albo losowanie rewirów spełniałoby warunek równych praw, ale przypisanie na stałe warunku tego nie spełnia.

W Statucie PZŁ nie ma żadnego zapisu, który pozwalałby różnicować teren do polowania pomiędzy członków koła. Dlatego jakakolwiek uchwała, czy to WZ, czy to zarządu koła, przypisująca myśliwego do określonego rewiru polowania narusza Statut PZŁ i powinna zostać uchylona przez ZO PZŁ w trybie nadzoru nad kołami. O uchylenie takiej uchwały może wystąpić każdy członek koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.