strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Henek Grzegorz
Data: 20/06/2007
Publikacja: 21/06/2007
Pytanie: Czy zarząd koła ma prawo obciążyć mnie finansowo za niewykonane prace gospodarcze w kwocie wynikającej ze średniej z protokołów wszystkich Kolegów i ta średnia razy stawka na godz. daje obowiązująca w danym roku kwotę do zapłaty?


Odpowiedź:
Jedynym kryterium, czy zarząd mógł obciążyć i jakiej wysokości jest uchwała WZ w tej sprawie. Jeżeli obciążenie było zgodne z uchwałą WZ, to zarząd postąpił prawidłowo. Z uchwały tej powinno wynikać, co jest czynnościa gospodarczą, za niewykonanie której należy zapłacić. Jeżeli takiej uchwały WZ nie było, albo zarząd przekroczył uprawnienia zapisane w tej uchwale, to działanie zarządu było nieprawidłowe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.