strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Światowit
Data: 27/04/2007
Publikacja: 27/04/2007
Pytanie: Czy dzierżawca może wystąpić o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach na których już dostał z Urzędu Wojewódzkiego odszkodowanie z tytułu bytowania bobrów na tym obszarze?

Odpowiedź:
Koło wycenia rzeczywistą szkodę wyrządzona przez zwierzynę łowną. Rzeczywista szkoda, to taka, która odpowiada temu, co rolnik w wyniku szkody utracił. Jeżeli np. łąka została zalana przez bobry, to zbiorów z niej nie miał żadnych, a więc i szkoda z tytułu szkód wyrządzonych przez np. dziki nie wystąpiła, a za zalanie odszkodowanie dostał jak za zniszczenie całej łąki. Nie można jednak wykluczyć, że zalanie nastąpiło już po okresie, w którym rolnik miałby pożytek z łąki, ale np. dziki łakę te zniszczyły wcześniej. Wtedy jest szkoda i powinna zostać przez koło pokryta.

Dobra komisja wyceny powinna sobie poradzić z takimi problemami.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.