strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr
Data: 06/08/2007
Publikacja: 08/08/2007
Pytanie: Czy koło powinno płacić odszkodowanie za szkody spowodowane przez zwierzynę przechodnią, której nie zinwentaryzowno i nie wykazano w Rocznym Planie
Łowieckim?

Odpowiedź:
Ustawa 'Prawo łowieckie' jest jednoznaczna. Za szkodę w danym obwodzie łowieckim płaci dzierżawiące obwód koło, niezależnie od inwentaryzazacji, planu pozyskania i sposobu w jaki zwierzyna znalazła się w danym obwodzie. Jeżeli powstałe w kole szkody stają się gospodarczo uciążliwe, to po prostu należy zwierzynę dokonującą szkód inwentaryzować i wstawiać do planu pozyskania, a następnie na nią polować, kiedy znajdzie się w obwodzie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.