strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Starostwo Puck - Zarządzanie Kryzysowe
Data: 07/11/2006
Publikacja: 07/11/2006
Pytanie: Kto może wystapić z powództwem o zadośćuczynienie z tytułu poniesionych strat związanych z ujawnieniem kłusowników, którzy bezprawnie pozyskiwali duże ilości zwierzyny?

Odpowiedź:
Za zwierzynę nielegalnie pozyskaną sprawcy płacą stawki określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.) .

Wojewoda lub nadleśnictwo, w obszarze którego miało miejsce pozyskanie nielegalne są stroną, która powinna od sprawców domagać się opłat wskazanych w w/w rozporządzeniu. Szczegóły w w/w rozporządzeniu.

Wpłaty sprawców do Skarbu Państwa (Wojewoda lub Nadleśnictwo) nie wyrównuje ewentualnych strat koła łowieckiego, bo koło łowieckie nie jest stroną w sprawie przywołanych wyżej opłat. Gdyby koło chciało naprawienia swoich szkód, musiałoby wystąpić o naprawę szkód od sprawców, udowadniając przed sądem w postępowaniu cywilnym, że na skutek działań sprawców poniosło straty i domagać się od nich
wyrównania tych strat.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.