strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wojtek Proszewski
Data: 06/03/2008
Publikacja: 06/03/2008
Pytanie: Jakie kroki powinien podjąć zarząd koła i jakie w takim przypadku obowiązują procedury prawne, jeżeli uchwała zaobowiązuje go do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do połączenia graniczących ze sobą obwodów w jeden?

Odpowiedź:
Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej (art. 27 ust.1 ustawy 'Prawo łowieckie' )

Koło, które zainteresowane byłoby zmianą granic obwodu musiałoby doprowadzić do tego, żeby do w/w uchwały doprowadzić, rozpoczynając od rozeznanie, czy wydz. środowiska urzedu marszałkowskiego były skłonny takie zmiany przygotować oraz mieć poparcie RDLP, PZŁ i RIR.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.