strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Roman Wojtowicz
Data: 28/07/2008
Publikacja: 30/07/2008
Pytanie: Jak potraktować problem wiosennych szkód wyrządzonych przez dziki w plantacjach krzewów owocowych (aronia, porzeczka)? Właściciel zgłasza szkodę twierdząc, że intensywne buchtowanie gleby na międzyrzędach utrudnia lub wręcz uniemożliwia mechaniczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, a wyrównanie terenu wymaga nakładów finansowych.

Odpowiedź:
Zgodnie z rozporządzeniem:
§ 4. 1. Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia uprawy lub płodów rolnych.

Wynika z tego, ze szacuje się ubytek ubytek jakościowy lub ilościowy w plonie. Czy w plonie np. porzeczek buchtowanie w międzyrzedziach spowoduje obniżenie plonu i o ile? Nie wykluczone, że spowoduje podniesienie plonu, do czego zawsze przyczynia się wzruszanie ziemi między rzędami. Brak możliwości wjechania w miedzyrzędzia wydaje się przesadzony.trzeba tylko mieć odpowiedni sprzęt, a nie np. mały traktorek

Problem odszkodowań na takich plantacjach jest trudny również z innego powodu, a to pytania, czy plantacja taka jest uprawą rolną, a zbierane owoce czy są płodem rolnym. Dotychczas uznawało się, że sady i plantacje owocowe nie są uprawami rolnymi. Jednak jeden z poszkodowanych w sadzie wystąpił do sadu i ten uzyskał stanowisko Sądu Najwyższego, ze wszystko co rośnie na ziemi jest uprawa rolną. Szacowanie szkód na takiej plantacji jest w praktyce kół tematem nowym, bez przykładów jak to robić i jak wyceniać.

Sugerowałbym następujący tryb postepowania. Albo odrzucić roszczenie, albo z poszkodowanym spróbować się dogadać, że wprawdzie porzeczki i nie są uprawą rolną i buchtowanie nie zmniejszy plonów, czego wymaga ustawa, ale dla dobrej współpracy strony podpisza ugodę na kwotę odszkodowania ......... zł.

Jeżeli nie dogadacie się, to pozostawić sprawę bez biegu z protokołem, z którego będzie wynikać, że buchtowanie nie spowodowało zmniejszenia plonów, a nie można wykluczyć, że plon zwiekszyły, bo poprawiły strukturę agrotechniczną gleby w międzyrzędziach. Niech wtedy plantator się martwi, czy iść do sądu po odszkodowanie i jak je wyceniac i na jakiej podstawie prawnej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.