strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr Napierała
Data: 17/06/2010
Publikacja: 18/06/2010
Pytanie: Okręgowa rada łowiecka w Lesznie "ma swój" obwód. Polują na nim tylko wybrani członkowie i ich rodziny. Czy fakt że obwód ten jest utrzymywany z naszych składek pozwala domniemywać że także nam, szarym członkom PZŁ przysługuje prawo do organizowana tam polowań? Jeśli tak, to do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o wydanie odstrzału na w/w obwodzie? Do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o udostępnienie planu finansowego i rozliczenia tego obwodu?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 28. ust.2 i 3 ustawy Prawo Łowieckie, Minister Środowiska może wyłączyć obwody łowieckie z wydzierżawiania i przekazać je na czas nie krótszy, niż lat 10 w zarząd z przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny, w tym Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Takim jest pewnie obwód, o którym Kolega pisze. PZŁ jest zarządcą takiego obwodu i w ZO należy zasięgać informacji, czy i w jaki sposób można uzyskać odstrzał na ten obwód.
Udostępnienie planu finansowego i rozliczenia tego obwodu nie wchodzi w grę, bo ZO takiej informacji członkowi PZŁ nie udzieli, choć powinien.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.