strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej Patoła
Data: 10/07/2008
Publikacja: 12/07/2008
Pytanie: Będąc w nadleśnictwie dowiedziałem się, że jeśli moje koło prowadzi introdukcję bażantów to nie obowiązuje okres ochronny na lisy. Nie mogę się doszukać takiego zapisu w rozporządzeniach i innych aktach prawnych. Proszę o pomoc.

Odpowiedź:
Prawdopodobnie ustaliło to nadleśnictwo na podstawie art. 45 ustawy:

Art. 45.1. W przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, zagrażającego trwałości lasów, nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydaje decyzję administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Najlepiej zapytać się o podstawę prawną nadleśnictwa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.