strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
114401/07/2010Znaleziono tuszę jelenia byka na granicy obwodów dwóch kół łowieckich. Żadne z kół nie wydawało odstrzałów na byki. Znalezione tropy nie wskazują jednoznacznie w którym kole dokonano kłusownictwa. Któremu kołu mamy przypisać tuszę?
114329/06/2010Na terenie naszego obwodu znajduje się hodowla zagrodowa danieli. Właściciel hodowli będący myśliwym dokonał odstrzału daniela byka poza swoim ogrodzeniem na terenie naszego obwodu oraz oczywiście bez odstrzału twierdząc, że jest to jego byk który podobno mu uciekł (na ten fakt nie przedstawił żadnych dowodów). Było to w okresie bekowiska i na drugi dzień przyszedł pod płot następny byk daniela. Co mamy zrobić?
113623/06/2010Na terenie obwodu łowieckiego została znaleziona sarna z niedowładem tylnej części tułowia. W zasadzie śladów potrącenia przez samochód nie widać, jednak zachodzi takie prawdopodobieństwo, choć i skutków chorobowych także nie można wykluczyć. Służby gminne właściwe dla terenu, odmówiły zajęcia się zwierzęciem ponieważ powiatowy lekarz wet. poproszony o zbadanie chorej sztuki, stwierdził że to nie jest w jego gestii i odesłał pracownika gminy do koła łowieckiego. Czy członek koła łowieckiego i PZŁ, może podjąć decyzję o uśmierceniu i dokonać odstrzału sanitarnego i będzie to zgodne z prawem, skoro powiatowy lek. wet. odmawia? Kto powinien zająć się utylizacją, bądź zagospodarowaniem takiej tuszy?
112714/06/2010Czy skóra ściągnięta na medalion z jelenia byka jest również trofeum myśliwego? Czy skupowy może odmówić przyjęcia tuszy w punkcie skupu dziczyzny? Czy skupowy może zakwalifikować tusze jako II klasa bądź poza klasą, co obniża jej wartość i na czym traci koło łowieckie? Nadmieniam, że tusza została zabezpieczona folią co chroniło ją przed zabrudzeniem podczas ważenia i nie została uszkodzona.
109210/05/2010Czy myśliwy może oddać pozyskaną zwierzynę do innego skupu niż wyznaczył Zarząd Koła?
107316/04/2010Czy WZ może ustalić kwotę za pobraną drobną zwierzynę na użytek własny?
106412/04/2010Ile wynosi kwota zryczałtowanego zwrotu VATu w przypadku gdy podatnik VAT czynny nabędzie płody rolne od rolnika ryczałtowego?
103911/07/2008Proszę o wyjaśnienie czy jest ważny odstrzał indywidualny wypisany z taką treścią np. -dzik do ..kg? -dzik od..kg?
103210/07/2008Dowiedziałem się, że jeśli koło prowadzi introdukcję bażantów to nie obowiązuje okres ochronny na lisy. Proszę o podanie podstawy prawnej.
99228/02/2008Czy myśliwy poniosie jakąś odpowiedzialność prawną, jeżeli nie przeprowadzi oględzin danej tuszy, tylko oświadczenie wypisze w ciemno?
98225/01/2008W wyniku kolizji ze zwierzyną na drodze krajowej, poszkodowany żąda od koła łowieckiego odszkodowania powołując się na art.11 ust.2 pkt 8 Prawa łowieckiego. Czy jest to podstawa do wypłaty odszkodowania?
98123/01/2008Czy Koło może mnie obciążyć za tuszę dzika, który po zbadaniu okazał się chory na włośnia?
98023/01/2008Czy ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną powinien być ściagany na podstawie decyzji administracyjnej nadleśniczego, czy też należy występować do sądu cywilnego o zasadzenie tego ekwiwalentu na rzecz nadleśnictwa jako zarządcy obwodu łowieckiego?
86727/05/2007Czy koło łowieckie będące właścicielem pozyskanej zwierzyny odstępuje tusze wyłącznie tym myśliwym, którzy wykonują polowanie i upolują zwierzynę, czy też może odstąpić innym myśliwym, którzy wykonują polowanie, a nic nie upolują?
86019/05/2007Czy w przypadku sporządzenia przez członków koła łowieckiego protokołu upadku zwierzyny istnieje prawny obowiazek okazania tuszy (lub jej pozostałości) przedstawicielowi służby leśnej nadleśnictwa, na terenie którego dzierżawiony jest obwód łowiecki?
83010/04/2007Jakie obowiązują przepisy w sprawie potrącania na wadze tusz zwierzyny dostarczanych do punktów skupu.Czy te przepisy są określone przez władze państwowe czy są to przepisy wydane przez firmy skupowe?
82416/03/2007Czy za obcięcie tylnej części czaszki kozła selekcyjnego niemedalowego, komisja wyceny trofeów postąpiła zgodnie z zał. do uchwały NRŁ nr 57/05 dot. zasad selekcji osobniczej, przyznając 1 pkt żółty, a myśliwy przedstawiający 2 parostki do wyceny z obciętą czaszką, dostaje po 1 pkt. żółtym i zostaje zwieszony?
80807/02/2007Pozyskana sarna okazała się okaleczoną z wnyków, z częsciowo rozkładającą się tuszą. Proszę podać czynności jakie winien wykonać myśliwy, aby we właściwy sposób zagospodarowć tuszę i nie złamać norm prawnych.
80127/01/2007Myśliwy pobrał pozyskaną zwierzynę na użytek własny wg cen rynkowych. Czy przysługuje mu 20% rekompensata?
78327/12/2006Pozyskałem dzika przelatka. Jakiego określenia urzyć w książce wpisów odnośnie płci?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.