strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
113623/06/2010Na terenie obwodu łowieckiego została znaleziona sarna z niedowładem tylnej części tułowia. W zasadzie śladów potrącenia przez samochód nie widać, jednak zachodzi takie prawdopodobieństwo, choć i skutków chorobowych także nie można wykluczyć. Służby gminne właściwe dla terenu, odmówiły zajęcia się zwierzęciem ponieważ powiatowy lekarz wet. poproszony o zbadanie chorej sztuki, stwierdził że to nie jest w jego gestii i odesłał pracownika gminy do koła łowieckiego. Czy członek koła łowieckiego i PZŁ, może podjąć decyzję o uśmierceniu i dokonać odstrzału sanitarnego i będzie to zgodne z prawem, skoro powiatowy lek. wet. odmawia? Kto powinien zająć się utylizacją, bądź zagospodarowaniem takiej tuszy?
112714/06/2010Czy skóra ściągnięta na medalion z jelenia byka jest również trofeum myśliwego? Czy skupowy może odmówić przyjęcia tuszy w punkcie skupu dziczyzny? Czy skupowy może zakwalifikować tusze jako II klasa bądź poza klasą, co obniża jej wartość i na czym traci koło łowieckie? Nadmieniam, że tusza została zabezpieczona folią co chroniło ją przed zabrudzeniem podczas ważenia i nie została uszkodzona.
109210/05/2010Czy myśliwy może oddać pozyskaną zwierzynę do innego skupu niż wyznaczył Zarząd Koła?
107316/04/2010Czy WZ może ustalić kwotę za pobraną drobną zwierzynę na użytek własny?
106412/04/2010Ile wynosi kwota zryczałtowanego zwrotu VATu w przypadku gdy podatnik VAT czynny nabędzie płody rolne od rolnika ryczałtowego?
103911/07/2008Proszę o wyjaśnienie czy jest ważny odstrzał indywidualny wypisany z taką treścią np. -dzik do ..kg? -dzik od..kg?
103210/07/2008Dowiedziałem się, że jeśli koło prowadzi introdukcję bażantów to nie obowiązuje okres ochronny na lisy. Proszę o podanie podstawy prawnej.
99228/02/2008Czy myśliwy poniosie jakąś odpowiedzialność prawną, jeżeli nie przeprowadzi oględzin danej tuszy, tylko oświadczenie wypisze w ciemno?
98225/01/2008W wyniku kolizji ze zwierzyną na drodze krajowej, poszkodowany żąda od koła łowieckiego odszkodowania powołując się na art.11 ust.2 pkt 8 Prawa łowieckiego. Czy jest to podstawa do wypłaty odszkodowania?
98123/01/2008Czy Koło może mnie obciążyć za tuszę dzika, który po zbadaniu okazał się chory na włośnia?
98023/01/2008Czy ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną powinien być ściagany na podstawie decyzji administracyjnej nadleśniczego, czy też należy występować do sądu cywilnego o zasadzenie tego ekwiwalentu na rzecz nadleśnictwa jako zarządcy obwodu łowieckiego?
86727/05/2007Czy koło łowieckie będące właścicielem pozyskanej zwierzyny odstępuje tusze wyłącznie tym myśliwym, którzy wykonują polowanie i upolują zwierzynę, czy też może odstąpić innym myśliwym, którzy wykonują polowanie, a nic nie upolują?
86019/05/2007Czy w przypadku sporządzenia przez członków koła łowieckiego protokołu upadku zwierzyny istnieje prawny obowiazek okazania tuszy (lub jej pozostałości) przedstawicielowi służby leśnej nadleśnictwa, na terenie którego dzierżawiony jest obwód łowiecki?
83010/04/2007Jakie obowiązują przepisy w sprawie potrącania na wadze tusz zwierzyny dostarczanych do punktów skupu.Czy te przepisy są określone przez władze państwowe czy są to przepisy wydane przez firmy skupowe?
82416/03/2007Czy za obcięcie tylnej części czaszki kozła selekcyjnego niemedalowego, komisja wyceny trofeów postąpiła zgodnie z zał. do uchwały NRŁ nr 57/05 dot. zasad selekcji osobniczej, przyznając 1 pkt żółty, a myśliwy przedstawiający 2 parostki do wyceny z obciętą czaszką, dostaje po 1 pkt. żółtym i zostaje zwieszony?
80807/02/2007Pozyskana sarna okazała się okaleczoną z wnyków, z częsciowo rozkładającą się tuszą. Proszę podać czynności jakie winien wykonać myśliwy, aby we właściwy sposób zagospodarowć tuszę i nie złamać norm prawnych.
80127/01/2007Myśliwy pobrał pozyskaną zwierzynę na użytek własny wg cen rynkowych. Czy przysługuje mu 20% rekompensata?
78327/12/2006Pozyskałem dzika przelatka. Jakiego określenia urzyć w książce wpisów odnośnie płci?
73227/10/2006Koło planuje pozyskać sarnę na biesiadę hubertowską. W jaki sposób należy rozliczać zwierzynę, kto ma za nią zapłacić w przypadku pobrania jej na tego typu imprezy?
73027/10/2006Czy wolno brać zwierzynę na użytek własny, bez stosownej uchwały WZ, jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.