strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Arkadiusz Kowalczyk
Data: 25/01/2008
Publikacja: 25/01/2008
Pytanie: W wyniku kolizji ze zwierzyną na drodze krajowej, poszkodowany żąda od koła łowieckiego odszkodowania powołując się na art.11 ust.2 pkt 8 Prawa łowieckiego. Czy jest to podstawa do wypłaty odszkodowania?

Odpowiedź:
Proszę zapoznać się z odpowiedzią na podobne pytanie. Art.11 ust.2 pkt 8:
..."8. ochrony zwierzyny przed zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach krajowych i wojewódzkich"... to zadanie dla projektantów i zarządców dróg, a nie koła łowieckiego. Prawo łowieckie szczegółowo określa, kiedy istnieje odpowiedzialność koła (zarządcy obwodu).

Obowiązek pokrycia szkód komunikacyjnych przez koło może wynikać tylko z Art. 46 ust.1 pkt.2 ustawy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.