strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Adam Chojecki
Data: 23/06/2010
Publikacja: 23/06/2010
Pytanie: Na terenie obwodu łowieckiego została znaleziona sarna z niedowładem tylnej części tułowia. W zasadzie śladów potrącenia przez samochód nie widać, jednak zachodzi takie prawdopodobieństwo, choć i skutków chorobowych także nie można wykluczyć. Służby gminne właściwe dla terenu, odmówiły zajęcia się zwierzęciem ponieważ powiatowy lekarz wet. poproszony o zbadanie chorej sztuki, stwierdził że to nie jest w jego gestii i odesłał pracownika gminy do koła łowieckiego. Pojawiające się różne rozporządzenia na ten i podobny temat doprowadziły do sytuacji że zwierzę cierpi z powodu braku właściwej interpretacji prawnej. Zasady co do postępowania ze zwierzyną padłą są w jakiś sposób określone, natomiast w powyższej sytuacji widzę absurdalne zbywanie problemu. Moje pytanie jest następujące: Czy członek koła łowieckiego i PZŁ, może podjąć decyzję o uśmierceniu i dokonać odstrzału sanitarnego i będzie to zgodne z prawem, skoro powiatowy lek. wet. odmawia? Proszę o ewentualne wskazanie umocowanych w prawie, do podejmowania takich decyzji. Kto powinien zająć się utylizacją, bądź zagospodarowaniem takiej tuszy (tu także widzę zadanie dla wet.)?

Odpowiedź:
Na pytanie odpowiada Art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie zwierząt .

Należy podjąć decyzje, czy powinien mieć tu zastosowanie ust.2 czy ust.3, ale uważam, że lek. wet. nie może odmówić działania zgodnie z art. 33 ust.2 w/w ustawy i wówczas powinien sarnę uśpić, bo trudno przyjąć, że po kilku dniach przerzucania się odpowiedzialnością pracowników gminy i lek. wet., występuje przypadek konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,o którym mówi ust.3 w/w przepisu. Ust.3. dot. sytuacji nagłych, kiedy członek PZŁ postawiony jest przed podjęciem decyzji czy zastrzelić zwierzę ze względów humanitarnych i nie jest związany granicami obwodu łowieckiego, mogąc uśmiercić w dowolnym miejscu.

Uprzątnięcie tuszy należy do gminy, o ile sarna znajduje się na drodze publicznej, na podstawie ustawy o zachowaniu czystości w gminie. Może się tym zająć również lek. wet. lub nadleśnictwo, ale zajęcie się ta tuszą oznacza przekazanie jej do utylizacji, co jest płatne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.