strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Kęsy
Data: 11/07/2008
Publikacja: 20/07/2008
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy jest ważny odstrzał indywidualny wypisany z taką treścią np.
-dzik do ..kg? -dzik od..kg? Zaznaczam, że żadna uchwała nie została podjęta w takiej tresci.

Odpowiedź:
Zapis taki nie jest prawidłowy w świetle rozporządzenia. Powyższe nie oznacza jednak, że odstrzał przestał być ważny w rozumieniu ustawy 'Prawo łowieckie' i w/w rozporządzenia. Nieprawidłowe wpisywanie zwierzyny jest uchybieniem, z którym powinno sobie poradzić samo koło i ustalić, np. na WZ, że taki wpis nie może mieć miejsca. Może to zainicjować KR lub sami członkowie koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.