strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr
Data: 16/03/2007
Publikacja: 18/03/2007
Pytanie: Czy za obcięcie tylnej części czaszki kozła selekcyjnego niemedalowego, komisja wyceny trofeów postąpiła zgodnie z zał. do uchwały NRŁ nr 57/05 dot. zasad selekcji osobniczej, przyznając 1 pkt żółty, a myśliwy przedstawiający 2 parostki do wyceny z obciętą czaszką, dostaje po 1 pkt. żółtym i zostaje zwieszony?

Odpowiedź:
Za trofeum spreparowane starannie (kozły i byki jednakowo), zasady uznają czaszkę ..."pozbawioną tkanki mięsnej i łącznej oraz wybielone"... Nie ma mowy o tym, że zabronione jest obcięcie tylnej części czaszki, ale z drugiej strony dla oceny ma znaczenie waga brutto czaszki z porożem. Rozumiałbym komisję, która nie moze dokonac oceny, kiedy masa brutto z obciętą czaszką jest na granicy wagi. Jeżeli ten kawałek odciętej kości w żaden sposób nie może zmienić wyceny, bo nawet dodane 50 g za ubytek w czaszce nie zmienmi oceny, to żołte punkty nie powinny być udzielane.

Przemawia za tym również brak możliwości odwołania się od decyzji o żołtych punktach. W Europie i każdym państwie prawa, a dalej w organizacjach działających w tych krajach, od każdej decyzji powinno służyć odwołanie. NRŁ nie dopilnowała tego w sprawie kryteriów i to jest większe uchybienie, niż odcięcie kilku gramów kości z czaszki.

Z drugiej strony, nie jest żadnym problemem usunięcie mózgu po obgotowaniu. Najlepiej zrobić to myjką ciśnieniową Karcher i w ciągu minuty czaszka jest czysta.

Jeżeli punkty żółte są prawomocnie przyznane, to jeżeli były dwa, to sankcją będzie zawieszenie na co najmniej 1 rok w pozyskiwaniu samców zwierzyny płowej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.