strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Robert
Data: 10/05/2010
Publikacja: 11/05/2010
Pytanie: Czy myśliwy może oddać pozyskaną zwierzynę do innego skupu niż wyznaczył Zarząd Koła? Myśliwy zgłosił fakt pozyskania dopiero po oddaniu do skupu.


Odpowiedź:
Właścicielem tuszy jest koło łowieckie. W związku z tym, to koło decyduje komu i za ile tusze sprzeda. Najczęściej koła mają umowy z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami skupu i tam sprzedają pozyskane przez swoich członków tusze. Jeżeli tak, to zarząd koła ma prawo żądać od członków dostarczania tusz do konkretnych punktów skupu.

Punkty skupu, które same nie są przedsiębiorstwami i tylko działają na zlecenie przedsiębiorstw skupu, nie orientują się, które koło ma umowę z przedsiębiorstwem, a które nie ma, dlatego w praktyce przyjmą każdą sztukę od każdego. Nie zmienia to jednak zasady, że myśliwy sprzedaje do skupu nie swoją tuszę tylko koła i musi się liczyć ze stanowiskiem zarządu, do kogo sprzedawać tusze.

Żeby uniknąć niejasności, zarząd koła powinien powiadomić członków, gdzie należy sprzedawać tusze. Jeżeli tego nie zrobił, to nie może wymagać od członków, żeby znali oni skupy, z którymi zarząd współpracuje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.