strona główna forum dyskusyjne
Pytał: wrawicki
Data: 07/02/2007
Publikacja: 07/02/2007
Pytanie: Pozyskana sarna okazała się okaleczoną z wnyków, z częsciowo rozkładającą się tuszą. Proszę podać czynności jakie winien wykonać myśliwy, aby we właściwy sposób zagospodarowć tuszę i nie złamać norm prawnych.

Odpowiedź:
Po pierwsze trzeba odpowiedzieć na konkretne pytanie: czy pozyskanie odbyło sie w ramach wykonania odstrzału indywidualnego lub polowania zbiorowego, czy też było humanitarnym zabiciem zwierzęcia, które nie rokowało przeżycia i którego obrażenia powodowały cierpienia (Art.33 ust.3 ustawy o ochronie zwierząt ).

W pierwszym przypadku, tusza jest własnością koła i niezależnie od jej stanu musi być przez koło zagospodarowana (sprzedana w skupie, myśliwemu, czy w inne miejscwe, albo np. skonsumowana na biesiadzie z okazji końca sezonu).

Jezeli był to drugi z wyżej opisanych przypadków, tusza jest własnością nadleśnictwa i to ono musi zdecydować, co z nią zrobić. Koło nie ma nic wspólnego z tą tuszą i nie musi się nią zajmować. Wystarczy, że myśliwy powiadomi nadleśnictwo, albo i odwiezie tusze do
najbliższego leśnictwa przekazując je do dyspozycji nadleśnictwa.

Na podobne pytanie juz odpowiadałem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.