strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Dariusz Szadkowski Straż Leśna
Data: 01/07/2010
Publikacja: 02/07/2010
Pytanie: Znaleziono tuszę Jelenia Byka na granicy obwodów dwóch kół łowieckich. Żadne z kół nie wydawało odstrzałów na byki. Znalezione tropy nie wskazują jednoznacznie w którym kole dokonano kłusownictwa. Któremu kołu mamy przypisać tuszę?

Odpowiedź:
A skąd wiadomo, że był skłusowany? A może było to padnięcie naturalne.

Praktyka wielu kół potwierdza, że najlepiej jak najmniej się tuszą zajmować. Prawidłowo należy powiadomić inspekcję sanitarną, żeby tuszę utylizowała, bo nie należy to do obowiązku koła. Jeżeli robi się protokół upadku, to proszę pamiętać, że jest on ważny tylko po potwierdzeniu go przez jedną z osób określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych tj.: pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub funkcjonariusza Policji lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej.

Ubytek będzie zaliczony do obwodu, na którym tusze znaleziono i dzierżawca tego obwodu zobowiązany jest do sporządzenia protokołu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.