strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ryszard
Data: 16/04/2010
Publikacja: 22/04/2010
Pytanie: Walne Zgromadzenie ustaliło stawkę 5 zł za drobną zwierzynę pobraną na użytek własny. Pytanie brzmi: Czy WZ może ustalić kwotę jw lub inną za pobraną drobną zwierzynę na użytek własny?


Odpowiedź:
Ustalając taki ryczałt, WZ określiło cenę, za jaką koło sprzedaje mysliwym tusze zwierzyny drobnej. WZ ma uprawnienie, żeby cenę ryczałtową ustalić.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.