strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
42013/10/2005Czy po wypuszczeniu bażanta królewskiego do łowiska, myśliwi będą mogli na niego polować?
35930/05/2005TIR potrącił łosia. Zwierzę padło martwe w pasie drogowym drogi krajowej. Kto powinien sprzątnąć- usunąć tuszę?
34725/04/2005Myśliwy po dokonaniu oceny rogacza otrzymał dwa czerwone punkty i nie czekając na decyzję zarządu koła, bezpośrednio odwołał się do Zarządu Lasów, że komisja oceny trofeow tentencyjnie go ukarała.
34129/03/2005Czy zarząd koła może bez wiedzy i zgody walnego zgromadzenia podpisać umowę z nowym punktem skupu?
33309/02/2005Czy nadleśniczy może wymagać od myśliwych przedstawienia w ciągu 24 godzin od odstrzału, pozyskanego trofeum w stanie nieobielonym do wstępnej wyceny?
29620/10/2004Czy jest zgodne z prawem zrobienie medaliona z tegorocznie strzelonego byka? Jak komisja oceny poroża powinna podejść do tego zdarzenia?
29518/10/2004Na polowaniu zbiorowym w okresie ochronnym zostaje odstrzelony rogacz przez myśliwego dewizowego lub myśliwego z koła. Jakie czynności powinien wykonać prowadzący polowanie?
29212/10/2004Czyją stanowi własność wieniec byka znalezionego w łowisku, nadleśnictwa czy koła, jeżeli Został zgłoszony do nadleśnictwa zdjęty z planu. Czy można i gdzie zrobić ekspertyzę pocisku znalezionego w tuszy?
28521/09/2004Czy istnieją jakieś rozporządzenia odnośnie pobierania zwięrzyny na użytek własny, jeżeli tak to jakie obowiązują kryteria. i jakie ceny czy opłaty na pobieraną zwierzynę może ustalać koło?
28207/09/2004Czy osoba nie będąca członkiem PZŁ, posiadająca wydane na podstawie decyzji administracyjnej pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej (dubeltówka), mającej służyć ochronie stawów rybnych przed szkodnikami może z tą bronią przebywać i używać jej na terenie stawów rybnych położonych w granicach obwodu łowieckiego.
27618/07/2004Myśliwy dokonał w dniu 16 lipca 2004 r. odstrzału jelenia byka z powodów humanitarnych (widoczny brak badyla) - zgodnie z zasadami art 33 ustawy o ochronie zwierząt. Po przebadaniu przez lekarze weterynarii stwierdzono, że tusza wspomnianego byka nadaje się do spożycia. Jak zagospodarowąć tuszę?
25016/05/2004Czy słusznie zarząd koła żąda przekazania trofeum złoto medalowego kozła przyszłościwego pozyskanego na odstrzał selekcyjny do siedziby kołą?
22529/03/2004Czyją własność stanowi tusza zwierzyny pozyskanej przez myśliwego dewizowego na polowaniu zbiorowym lub indywidualnym.
20513/03/2004Czy nadleśniczy może żądać od myśliwych KŁ okazania strzelonej zwierzyny najbliższemu leśniczemu?
20409/03/2004Kto płaci odszkodowanie za szkodę kierowcy po potrącenia dzika na drodze międzynarodowej przechodzącej przez teren koła łowieckiego.
19303/03/2004Czy komisja wyceny trofeów lub zarząd koła ma prawo zarekwirować trofeum ze względu że uzyskało ono 2 pkt. czerwone i skierować na ponowny egzamin selekcjonerski?
17418/01/2004Komu koło łowieckie może sprzedawać tusze upolowanych zwierząt?
15122/12/2003Do kogo należy tusza zwierzyny pozyskanej jako odstrzał humanitarny, i na jakiej zasadzie wyceniane jest trofeum?
13121/11/2003Myśliwy dochodzący postrzałka zwierzyny grubej (z psem lub bez), którego nie postrzelił traktowany jest jak wykonujący odstrzał sanitarny ze wszystkimi konsekwencjami tego, czy posiada inny status?
13021/11/2003Jeśli przeprowadzany jest odstrzał redukcyjny w myśl Ustawy o ochronie zwierząt art. 33a; Ustawy Prawo Łowieckie art.45; Ustawy o ochronie przyrody art. 27c czy można to traktować jak wykonywanie polowania?
poprzednia   1 2 3 4 5 [6] 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.