strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbyszek
Data: 12/10/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Co z wieńcem byka znalezionego w łowisku. Padł od kuli. Został zgłoszony do nadleśnictwa zdjęty z planu. Czyją stanowi własność wieniec nadleśnictwa czy koła.Czy można zrobić ekspertyzę pocisku znalezionego w tuszy. Gdzie i z jakimi wiąże się to kosztami.

Odpowiedź:
Jeżeli padł od kuli i koła zgłosiło go do wykonania planu, to wieniec zgodnie z ustawową zasadą, że tusze zwierzyny są własnością koła, jest również własnością koła łowieckiego i ono decyduje co z nim zrobić, np. przekazać osobie, która byka znalazła.

Podejrzewam jednak, ze koło zgłosiło byka jako ubytek nie związany z polowaniem w tym kole, tylko dla odpisania go z planu, co nadleśnictwo zrobiło, nie żadając w takim przypadku okazania poroża do wyceny, którą jeszcze w 2005 r. organizować będą nadleśnictwa. W takim wypadku nadleśnictwo może, ale wcale nie musi upomnieć się o to poroże, ale jak się upomni to należy przyjąć, że ma do niego prawo.

Osobiście uważam, że powyższa procedura postępowanie tak ze strony koła jak i nadleśnictwa jest nieprawidłowa, choć jeżeli poroże się ujawniło, to nadleśnictwo ma do niego prawo. Rozporządzenie w sprawie planów łowieckich nie nakazuje zdjęcia z planu pozyskania zwierzyny, której ubytki nie są związane z polowaniem. Jedyne co nakazuje, to uwzględnienie tak padłej zwierzyny w odpowiedniej rubryce planu na rok przyszły, co może, ale nie musi mieć wpływ na określenie pozyskania w następnym roku.

Teoretycznie można zrobić ekspertyzę pocisku na zlecenie koła, jeżeli znajdzie się instytucja, które takie odpłatne zlecenie przyjmie. Może KG Policji, może inna instytuacja MSWiA. Wynik jednak wątpliwy, bo trzeba byłoby dostarczyć albo broń, albo pociski wystrzelone z broni członków koła, a ci nie mają żadnego obowiązku takiej weryfikacji się poddać. Żeby zaś nakazać zrobienie takiej ekspertyzy, policja musiałaby prowadzić dochodzenie, co raczej nie wchodzi w rachubę. W praktyce nie widzę możliwoiści dojścia do osoby strzelającej po ekspertyzie pocisku.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.