strona główna forum dyskusyjne
Pytał: KamilO
Data: 22/12/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Do kogo należy tusza zwierzyny pozyskanej jako odstrzał humanitarny, i na jakiej zasadzie wyceniane jest trofeum?
W kole pozyskano byka z raną postrzałową badyla i zgłoszono jako strzał humanitarny.

Odpowiedź:
Jeżeli byk był zastrzelony z powodów humanitarnych, o których mówi ustawa o ochronie zwierząt i poza planem łowieckim realizowanym przez koło, to tusza i trofeum należą do skarbu państwa reprezentowanego przez nadleśnictwo. Wycena nie ma wówczas znaczenia.

Jeżeli odstrzału dokonano w ramach w/w planu, to tusza i trofeum należą do koła łowieckiego. Oceny trofeum dokonuje się wówczas na zasadach ogólnych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.