strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Szatański
Data: 29/03/2005
Publikacja: 21/10/2005
Pytanie: Czy zarząd koła może bez wiedzy i zgody walnego zgromadzenia podpisać umowę z nowym punktem skupu (całkowita zmiana odbiorcy tusz)?

Odpowiedź:
Bieżące zarządanie kołem leży w gestii zarządu koła. W normalnych warunkach wybór kontrahenta, któremu sprzedawane będą tusze jest czynnością z takiego zakresu. Tak więc zarząd nie ma obowiązku pytania WZ o zgodę na zmianę odbiorcy tusz.

Inaczej sytuacja miałaby się, gdyby wybór poprzedniego odbiorcy tusz wynikał z uchwały WZ. Zmiana takiego odbiorcy wiązałaby sie z odejściem od uchwały WZ i w takim wypadku postawinie sprawy wpierw na WZ koła byłoby obowiązkiem zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.