strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Antoni
Data: 21/09/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy istnieją jakieś rozporządzenia odnośnie pobierania zwięrzyny na użytek własny , jeżeli tak to jakie obowiązują kryteria. Drugą sprawą zwiazaną z tym tematem jest sprawa stosowania cen na pobieraną zwierzynę, czy koło może dowolnie stosować wysokość opłat za pobieraną tuszę.

Odpowiedź:
Właścicielem i dysponentem tuszy jest zawsze koło i to ono decyduje o formie przekazania zwierzyny na użytek własny, w zależności od obowiązujących w kole uchwał WZ lub jeżeli takich nie ma, uchwał zarządu. Najbardziej prawidłowym rozwiązaniem jest sprzedaż tuszy mysliwemu na podstawie faktury VAT, a koło od wartości faktury zobowiązane jest odprowadzić 3% podatku VAT.

Cenę tuszy określa koło. Jeżeli cena ta jest z jakiś powodów zaniżona, to od różnicy w stosunku do ceny rynkowej, powinien być odprowadzony podatek dochodowy do urzędu skarbowego przy zeznaniu rocznym myśliwego, a koło sporządza dla niego deklarację PIT-8c w której umieszcza te dochody, do końca miesiaca wskazanego w innych przepisach, w roku 2005 do końca lutego .

Odstępowanie tuszy za darmo podlega takim samym regułom jak wyżej.

Więcej na ten temat jest już w portalu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.