strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ireneusz
Data: 18/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Komu koło łowieckie może sprzedawać tusze upolowanych zwierząt? Czy wyłącznie myśliwym swojego koła i koncesjonowanym handlowcom, czy też wszystkim innym?

Odpowiedź:
Przed nowelizacją z lutego 2003 r., ustawa weterynaryjna dopuszcza obrót niewielką ilością mięsa zwierząt łownych, polegający na bezpośrednim dostarczaniu towaru przez uprawniony podmiot do konsumenta lub sprzedaży detalicznej. Oznaczało to, że oprócz myśliwemu i do koncesjonowanego punktu skupu, koło mogło sprzedać tuszę dowolnej osobie fizycznej lub podmiotowi upoważnionemu do sprzedaży detalicznej.

Po w/w nowelizacji, zgodnie z nowym po zmianie Art. 2 pkt. 16a ustawy, sprzedaż bezpośrednia, to ..."oferowanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży, ich przechowywanie z zamiarem sprzedaży podmiotowi nabywającemu je w celach niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, dokonywane przez producenta albo podmiot prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z pominięciem pośredników"... Na taką sprzedaż zezwala pośrednio Art. 28 ust.1 pkt.3 ustawy, który stanowi, że badaniu podlega ..."po odstrzeleniu - mięso i narządy wewnętrzne zwierząt łownych, z wyjątkiem zwierzyny drobnej, niepoddanej patroszeniu, skórowaniu lub odpierzeniu, przeznaczonej na potrzeby własne lub do sprzedaży bezpośredniej"...

Interpretując głębiej te definicję i przyjmując, że koło łowieckie może być uznane producentem uprawnionym do takie sprzedaży, to sprzedaży takiej może dokonać tylko podmiotowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, a więc praktycznie tylko bezpośredniemu konsumentowi. Oznaczałoby to, że koło może sprzedac tuszę zwierzyny grubej (po badaniu) osobom fizycznym do konsumpcji, nie tylko myśliwym członkom koła, ale sprzedaż do restauracji, czy sprzedaży detalicznej byłaby już zabroniona.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.