strona główna forum dyskusyjne
Pytał: lisek_lowczy
Data: 16/05/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Myśliwy posiadający "odstrzał selekcyjny" pozyskał złoto medalowego kozła przyszłościwego (młody wiek.). Zarząd Koła podjął decyzję o nieodstąpieniu troeum myśliwemu w myśl ustawy PRAWO ŁOWIECKI która mówi, że zwierzyna pozyskana jest własnością dzierżawcy obwodu, który to może odstąpić ją myśliwemu.Trofeum nakazano przekazać do siedziby KOŁA. Czy słusznie?

Odpowiedź:
Na podobne pytanie odpowiadałem już w serwisie .

Oczywiście, tusza zwierzyna, a więc i trofeum jest własnością koła, a nie myśliwego, który zwierzynę pozyskał. Co do trofeum, w kole powinna istnieć uchwała WZ, która decyduje co się dzieje z trofeum w różnych sytuacjach. W większości kół brak jednak takich wewnętrznych uregulowań i zwyczajowe się przyjęło, że trofeum zabiera myśliwy, który dokonał odstrzału. Jeżeli tak jest w kole Kolegi i zwyczajowo jest ono zabierane przez myśliwego bez ingerencji zarzadu, to również w przypadku pozyskania złoto medalowego kozła przyszłościwego, który zostanie lub został wyceniony w nadleśnictwie na 2 pkt. czerwone, zarząd nie powinien żądać zwrotu tego poroża od myśliwego. Takie żądanie w świetle braku uregulowań takiej sytuacji przez uchwałę WZ byłoby karą, której statut koła najprawdopodobniej nie przewiduje.

Żądanie zwrotu byłoby uzasadnione, gdyby te sprawę regulowała w ten właśnie sposób uchwała WZ lub pozyskanie tego kozła zostało uznane za nielegalne, np. odstrzał kłusowniczy. Sam błąd w ocenie wieku i klasy pozyskanego kozał nie jest działaniem nielegalnym skutkującym postępowaniem rzecznika dyscyplinarnego, a tylko ewentualnie karą, którą zarząd miałby udzielić z kar zapisanych w statucie koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.