strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
153508/11/2011W moim kole możemy się wpisywać na 3 dni na polowanie. Wpisałem rozpoczęcie 05.11.11 i zakończenie polowania na 07.11.11. Pozyskałem dzika 05.11.11 o 21.30, natomiast 06.11.11 rano inny myśliwy znalazł patrochy i podniósł larum o skłusowanym dziku. O 10.00 zadzwonił do mnie jeden z myśliwych z pytaniem czy cos wiem o tym, odparłem że to ja jestem wpisany i ze ja strzeliłem dzika. Następnie zadzwoniłem do łowczego pytając się co się dzieje że jest jakaś nagonka ze to, że ja strzeliłem dzika. Łowczy przyjął do wiadomości i pogratulował. Około godz. 13 prezes z 2 członkami zarządu przyjechał poinformować mnie o nie dopełnieniu formalności i że będę wzywany na zarząd do wyjaśnienia. Czy złamałem jakiś przepis i co za to mi grozi?
150004/10/2011Jak postępować z tuszami zwierzyny (zwierzętami łownymi), które po kolizji drogowej dostrzelono (na podstawie art. 33 ustawy o ochronie zwierząt) oraz tuszami zwierzyny, które zostały bezprawnie pozyskane. Czy takie tusze, jeżeli nadają się do użytku można oddać do punktu skupu, czy należy bezwzględnie utylizować?
148804/08/2011Jak przedstawia się sprawa odstrzału zdziczałych psów i kotów (poza spełnieniem warunków - 200 m od domu, bezpański, oznaki zdziczenia bez właściciela, goni zwierzynę?. Czy ZK może upoważnić np. strażników łowieckich do odstrzału czy każdy myśliwy jest upoważniony do takiego odstrzału?
148501/08/2011Czy do komisji ważenia tuszy ZK może powołać tylko np. Łowczego i myśliwego kupującego tuszę?
147622/07/2011Czy Zarząd Koła może podjąć uchwałę nakazującą myśliwym, którzy pozyskali samce zwierzyny płowej, przedstawiania dla Łowczego Koła każdych parostków kozła oraz poroża jeleni, w celu sprawdzenia wiarygodności informacji zgłoszonej po odstrzeleniu zwierzyny z zapisem dokonanym w tym zezwoleniu, przed dopisaniem w zezwoleniach na odstrzał indywidualnych następnej sztuki do pozyskania?
146719/07/2011Zarząd Koła przyjął uchwałę, aby przekazać tusze dzików dla rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach, spowodowane przez dziki, po wstępnych uzgodnieniach z rolnikami w celu zawarcia ugody. Czy Zarząd może w taki sposób przekazać tusze dzików dla rolników, a jeżeli nie to w jaki sposób?
145016/06/2011Czy Zarząd Koła zobowiązany jest do pokrycia kosztów finansowych za udział w kursie dot. zabezpieczenia przeprowadzania oględzin pozyskiwanych tusz zwierzyny grubej łownej, czy może nakazać myśliwym pokryć we własnym zakresie opłatę za w/w kurs?
144204/06/2011Chciałem się dowiedzieć, czy łowczy powinien prowadzić rejestr wydawanych odstrzałów? Jeśli ma być taki rejestr to poproszę o podstawę prawną.
142810/05/2011Wracając z polowania w swoim obwodzie na drodze powiatowej przebiegały dziki i jeden z nich wpadł mi pod terenówkę. Miało to miejsce w pobliżu zabudowań na obcym obwodzie. W wyniku zdarzenia stwierdziłem, że dzik jest poturbowany i ma złamany przedni bieg, w wyniku czego podjąłem decyzję uśmiercenia tej sztuki. Strzeliłem dwa razy. Sztukę pozostawiłem w miejscu uśmiercenia. Ponieważ było to koło północy nie podejmowałem żadnych czynności i odjechałem do domu. Następnego dnia rano przyjechała do mnie policja bo okazało się, że był to świniodzik z pobliskiego gospodarstwa. Policja nie wszczęła żadnego postępowania wyjaśniającego i zaproponowała ugodę z gospodarzem, na co przystałem nie wiedząc jak się mam zachować. Policja nie chciała uczestniczyć w ugodzie po jej zawarciu. Policjanci stwierdzili, że nas tutaj nie było. Na moje pytanie co mam dalej robić odpowiedzieli mi, że nic, sprawa zamknięta. Uznałem że jest to świniodzik i nie zgłaszałem nigdzie tej sprawy.
140819/04/2011Kierowca potrącił dzika na drodze powiatowej w obwodzie łowieckim naszego Koła. Wystąpił o odszkodowanie na drodze sądowej do Koła. Czy jest jakaś podstawa prawna do wypłaty odszkodowania komunikacyjnego przez KŁ?
139608/04/2011Czy koło łowieckie odpowiada za kolizję pojazdu z dziką zwierzyną i jakie przepisy to regulują?
139406/04/2011Wiadomym jest, że wraz z zimą pojawia się problem zagryzania zwierząt przez nie koniecznie bezpańskie i wałęsające się psy. Dotyczy to dzikich zwierząt w stanie wolnym, a więc będących własnością państwa. Moje pytania brzmią następująco: 1. W jaki sposób odpowiada w świetle prawa właściciel psa, który zabił, np. sarnę. Pies jest rozpoznany przez świadka (np. myśliwego) i gdzie należy taką informację złożyć? 2. Czy organy ścigania będą żądały dowodów (film, foto) że to właśnie ten pies jest sprawcą, czy wystarczy oświadczenie jednej, a może konieczne jest dwu osób? 3. Czy możliwe jest poinformowanie właściciela o konsekwencjach braku opieki nad zwierzęciem z zagrożeniem stałej utraty pupila np. przez usunięcie psa z łowiska na zasadzie odstrzelenia szkodnika, czy może to zostać potraktowane jako groźba i tak być interpretowane przez stosowne organa?
137104/03/2011Czy w punkcie skupu dziczyzny, przyjmujący tusze pozyskanych zwierząt musi wypełnić wszystkie rubryki druku ścisłego zarachowania, a najbardziej cenę za kilogram oraz wartość za tuszę, bezwzględnie, czy nie ciąży na nim taki obowiązek oraz czy powinna być wywieszona aktualna cena obowiązująca w skupie? Paragraf 51 Prawa Łowieckiego w rozdziale: "Wykonywanie polowania", jest różnie interpretowany, proszę o wykładnię tego przepisu.
136024/02/2011Czy w związku z trudną sytuacją zwierzyny spowodowaną zimą prowadzący polowanie może (poza kalendarzem prac gospodarczych), kierując się dobrem zwierzyny zastosować taki wybieg polegający na tym, że przed polowaniem poprosi część myśliwych o śladowanie wybranych oddziałów a inni w tym czasie uzupełniliby karmę w tym terenie.
129225/11/2010Moje pytanie dotyczy rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę. Kto ustala wartość procentową rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę? Walne Zgromadzenie koła czy Naczelna Rada Łowiecka? Czy rekompensata może być wyższa od 20%? Czy Walne Zgromadzenie koła może zmienić w drodze aneksu do Statutu wartość procentową rekompensaty? Nadmieniam że Prezes koła w którym poluję powiedział, że nie ma takiej możliwości aby zmienić wartość 20% rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę na rekompensatę przykładowo 40% ponieważ ta wartość 20% rekompensaty została przyjęta odgórnie przez Naczelną Radę Łowiecką. Jeżeli istnieje taka możliwość podniesienia rekompensaty to na jaką podstawę prawną można się powołać?
127919/11/2010Czy myśliwy może oddać pozyskaną zwierzynę do innego skupu niż wyznaczył Zarząd Koła? Zgłosił fakt pozyskania dopiero po oddaniu do skupu
126810/11/2010Jak powinno zareagować Walne Zebranie na wypowiedz Prezesa Zarządu tłumaczącą zaginiecie po polowaniu trzech tusz saren i nie ujecie ich w ewidencji pozyskania. Faktycznie tusze zostały wymienione z zaprzyjaźnionym członkiem innego koła (nazwa koła została wymieniona i nazwisko myśliwego też) na dwie tusze jelenia łani, które zostały wpisane w ewidencji jako pozyskane w naszym obwodzie, bo inaczej plan pozyskania jelenia łani nie zostałby wykonany i koło płaciłoby kary.
119013/08/2010Jak wykazać w planie znalezioną tuszę dzika (spuchnięta z raną postrzałową pośrodku tuszy)? Jeśli wykaże się tego dzika, to jak z zagospodarowaniem tuszy: na skup nie? na użytek własny nie...?
118913/08/2010Co należy uczynić w przypadku gdy podczas rozprowadzenia myśliwych na stanowiska prowadzący polowanie znajduje tuszę dzika. Jest ona spuchnięta z raną postrzałową pośrodku tuszy. Jeszcze lisy jej nie napoczęły, więc chyba strzelano niedawno. Około 100 m dalej znajduje się ambona i nęcisko. Wiadomo również, kto był na ten rewir wpisany w książce cztery dni wcześniej.
114602/07/2010Na polowaniu strzeliłem 2 dziki w tym samym dniu. W rubryce "Gatunek" wpisuję: 1) Dzik x 2, data, godzina oraz miejsce pozyskania. Czy może być taki zapis? Czy muszę wpisać: 1) dzik - 11.11.08, godz 19.30, łow. 10 2) dzik - 11.11.08, godz 22.15, łow. 10.
poprzednia   1 2 [3] 4 5 6 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.