strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
148804/08/2011Jak przedstawia się sprawa odstrzału zdziczałych psów i kotów (poza spełnieniem warunków - 200 m od domu, bezpański, oznaki zdziczenia bez właściciela, goni zwierzynę?. Czy ZK może upoważnić np. strażników łowieckich do odstrzału czy każdy myśliwy jest upoważniony do takiego odstrzału?
148501/08/2011Czy do komisji ważenia tuszy ZK może powołać tylko np. Łowczego i myśliwego kupującego tuszę?
147622/07/2011Czy Zarząd Koła może podjąć uchwałę nakazującą myśliwym, którzy pozyskali samce zwierzyny płowej, przedstawiania dla Łowczego Koła każdych parostków kozła oraz poroża jeleni, w celu sprawdzenia wiarygodności informacji zgłoszonej po odstrzeleniu zwierzyny z zapisem dokonanym w tym zezwoleniu, przed dopisaniem w zezwoleniach na odstrzał indywidualnych następnej sztuki do pozyskania?
146719/07/2011Zarząd Koła przyjął uchwałę, aby przekazać tusze dzików dla rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach, spowodowane przez dziki, po wstępnych uzgodnieniach z rolnikami w celu zawarcia ugody. Czy Zarząd może w taki sposób przekazać tusze dzików dla rolników, a jeżeli nie to w jaki sposób?
145016/06/2011Czy Zarząd Koła zobowiązany jest do pokrycia kosztów finansowych za udział w kursie dot. zabezpieczenia przeprowadzania oględzin pozyskiwanych tusz zwierzyny grubej łownej, czy może nakazać myśliwym pokryć we własnym zakresie opłatę za w/w kurs?
144204/06/2011Chciałem się dowiedzieć, czy łowczy powinien prowadzić rejestr wydawanych odstrzałów? Jeśli ma być taki rejestr to poproszę o podstawę prawną.
142810/05/2011Wracając z polowania w swoim obwodzie na drodze powiatowej przebiegały dziki i jeden z nich wpadł mi pod terenówkę. Miało to miejsce w pobliżu zabudowań na obcym obwodzie. W wyniku zdarzenia stwierdziłem, że dzik jest poturbowany i ma złamany przedni bieg, w wyniku czego podjąłem decyzję uśmiercenia tej sztuki. Strzeliłem dwa razy. Sztukę pozostawiłem w miejscu uśmiercenia. Ponieważ było to koło północy nie podejmowałem żadnych czynności i odjechałem do domu. Następnego dnia rano przyjechała do mnie policja bo okazało się, że był to świniodzik z pobliskiego gospodarstwa. Policja nie wszczęła żadnego postępowania wyjaśniającego i zaproponowała ugodę z gospodarzem, na co przystałem nie wiedząc jak się mam zachować. Policja nie chciała uczestniczyć w ugodzie po jej zawarciu. Policjanci stwierdzili, że nas tutaj nie było. Na moje pytanie co mam dalej robić odpowiedzieli mi, że nic, sprawa zamknięta. Uznałem że jest to świniodzik i nie zgłaszałem nigdzie tej sprawy.
140819/04/2011Kierowca potrącił dzika na drodze powiatowej w obwodzie łowieckim naszego Koła. Wystąpił o odszkodowanie na drodze sądowej do Koła. Czy jest jakaś podstawa prawna do wypłaty odszkodowania komunikacyjnego przez KŁ?
139608/04/2011Czy koło łowieckie odpowiada za kolizję pojazdu z dziką zwierzyną i jakie przepisy to regulują?
139406/04/2011Wiadomym jest, że wraz z zimą pojawia się problem zagryzania zwierząt przez nie koniecznie bezpańskie i wałęsające się psy. Dotyczy to dzikich zwierząt w stanie wolnym, a więc będących własnością państwa. Moje pytania brzmią następująco: 1. W jaki sposób odpowiada w świetle prawa właściciel psa, który zabił, np. sarnę. Pies jest rozpoznany przez świadka (np. myśliwego) i gdzie należy taką informację złożyć? 2. Czy organy ścigania będą żądały dowodów (film, foto) że to właśnie ten pies jest sprawcą, czy wystarczy oświadczenie jednej, a może konieczne jest dwu osób? 3. Czy możliwe jest poinformowanie właściciela o konsekwencjach braku opieki nad zwierzęciem z zagrożeniem stałej utraty pupila np. przez usunięcie psa z łowiska na zasadzie odstrzelenia szkodnika, czy może to zostać potraktowane jako groźba i tak być interpretowane przez stosowne organa?
137104/03/2011Czy w punkcie skupu dziczyzny, przyjmujący tusze pozyskanych zwierząt musi wypełnić wszystkie rubryki druku ścisłego zarachowania, a najbardziej cenę za kilogram oraz wartość za tuszę, bezwzględnie, czy nie ciąży na nim taki obowiązek oraz czy powinna być wywieszona aktualna cena obowiązująca w skupie? Paragraf 51 Prawa Łowieckiego w rozdziale: "Wykonywanie polowania", jest różnie interpretowany, proszę o wykładnię tego przepisu.
136024/02/2011Czy w związku z trudną sytuacją zwierzyny spowodowaną zimą prowadzący polowanie może (poza kalendarzem prac gospodarczych), kierując się dobrem zwierzyny zastosować taki wybieg polegający na tym, że przed polowaniem poprosi część myśliwych o śladowanie wybranych oddziałów a inni w tym czasie uzupełniliby karmę w tym terenie.
129225/11/2010Moje pytanie dotyczy rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę. Kto ustala wartość procentową rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę? Walne Zgromadzenie koła czy Naczelna Rada Łowiecka? Czy rekompensata może być wyższa od 20%? Czy Walne Zgromadzenie koła może zmienić w drodze aneksu do Statutu wartość procentową rekompensaty? Nadmieniam że Prezes koła w którym poluję powiedział, że nie ma takiej możliwości aby zmienić wartość 20% rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę na rekompensatę przykładowo 40% ponieważ ta wartość 20% rekompensaty została przyjęta odgórnie przez Naczelną Radę Łowiecką. Jeżeli istnieje taka możliwość podniesienia rekompensaty to na jaką podstawę prawną można się powołać?
127919/11/2010Czy myśliwy może oddać pozyskaną zwierzynę do innego skupu niż wyznaczył Zarząd Koła? Zgłosił fakt pozyskania dopiero po oddaniu do skupu
126810/11/2010Jak powinno zareagować Walne Zebranie na wypowiedz Prezesa Zarządu tłumaczącą zaginiecie po polowaniu trzech tusz saren i nie ujecie ich w ewidencji pozyskania. Faktycznie tusze zostały wymienione z zaprzyjaźnionym członkiem innego koła (nazwa koła została wymieniona i nazwisko myśliwego też) na dwie tusze jelenia łani, które zostały wpisane w ewidencji jako pozyskane w naszym obwodzie, bo inaczej plan pozyskania jelenia łani nie zostałby wykonany i koło płaciłoby kary.
119013/08/2010Jak wykazać w planie znalezioną tuszę dzika (spuchnięta z raną postrzałową pośrodku tuszy)? Jeśli wykaże się tego dzika, to jak z zagospodarowaniem tuszy: na skup nie? na użytek własny nie...?
118913/08/2010Co należy uczynić w przypadku gdy podczas rozprowadzenia myśliwych na stanowiska prowadzący polowanie znajduje tuszę dzika. Jest ona spuchnięta z raną postrzałową pośrodku tuszy. Jeszcze lisy jej nie napoczęły, więc chyba strzelano niedawno. Około 100 m dalej znajduje się ambona i nęcisko. Wiadomo również, kto był na ten rewir wpisany w książce cztery dni wcześniej.
114602/07/2010Na polowaniu strzeliłem 2 dziki w tym samym dniu. W rubryce "Gatunek" wpisuję: 1) Dzik x 2, data, godzina oraz miejsce pozyskania. Czy może być taki zapis? Czy muszę wpisać: 1) dzik - 11.11.08, godz 19.30, łow. 10 2) dzik - 11.11.08, godz 22.15, łow. 10.
114401/07/2010Znaleziono tuszę jelenia byka na granicy obwodów dwóch kół łowieckich. Żadne z kół nie wydawało odstrzałów na byki. Znalezione tropy nie wskazują jednoznacznie w którym kole dokonano kłusownictwa. Któremu kołu mamy przypisać tuszę?
114329/06/2010Na terenie naszego obwodu znajduje się hodowla zagrodowa danieli. Właściciel hodowli będący myśliwym dokonał odstrzału daniela byka poza swoim ogrodzeniem na terenie naszego obwodu oraz oczywiście bez odstrzału twierdząc, że jest to jego byk który podobno mu uciekł (na ten fakt nie przedstawił żadnych dowodów). Było to w okresie bekowiska i na drugi dzień przyszedł pod płot następny byk daniela. Co mamy zrobić?
poprzednia   1 2 [3] 4 5 6 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.