strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Grzegorz Pawlak
Data: 06/04/2011
Publikacja: 07/04/2011
Pytanie: Wiadomym jest, że wraz z zimą pojawia się problem zagryzania zwierząt przez nie koniecznie bezpańskie i wałęsające się psy. Dotyczy to dzikich zwierząt w stanie wolnym, a więc będących własnością państwa. Moje pytania brzmią następująco:

1. W jaki sposób odpowiada w świetle prawa właściciel psa, który zabił, np. sarnę. Pies jest rozpoznany przez świadka (np. myśliwego) i gdzie należy taką informację złożyć?

2. Czy organy ścigania będą żądały dowodów (film, foto) że to właśnie ten pies jest sprawcą, czy wystarczy oświadczenie jednej, a może konieczne jest dwu osób?

3. Czy możliwe jest poinformowanie właściciela o konsekwencjach braku opieki nad zwierzęciem z zagrożeniem stałej utraty pupila np. przez usunięcie psa z łowiska na zasadzie odstrzelenia szkodnika, czy może to zostać potraktowane jako groźba i tak być interpretowane przez stosowne organa?

Odpowiedź:
ad1)
Policja lub prokuratura. Można tez zainteresować Prokuratorię Generalną, która
odpowiada za majątek Skarbu Państwa, a takim jest zwierzyna żywa.

ad2)
Zależy od prowadzącego dochodzenie.

ad3)
Poinformować zawsze, grozić nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.