strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jan Bujak
Data: 04/03/2011
Publikacja: 08/03/2011
Pytanie: Czy w punkcie skupu dziczyzny, przyjmujący tusze pozyskanych zwierząt musi wypełnić wszystkie rubryki druku ścisłego zarachowania, a najbardziej cenę za kilogram oraz wartość za tuszę, bezwzględnie, czy nie ciąży na nim taki obowiązek oraz czy powinna być wywieszona aktualna cena obowiązująca w skupie?

Paragraf 51 Prawa Łowieckiego w rozdziale: "Wykonywanie polowania", jest różnie interpretowany, proszę o wykładnię tego przepisu.

Odpowiedź:
Punkt skupu może wpisać na pierwszej stronie upoważnienia do polowania indywidualnego tylko numer znaku, jakim oznaczył tuszę. Upoważnienie nie służy do wpisywania ceny za kilogram, czy wartości za tuszy. Te informacje zawiera kwit przyjęcia tuszy do skupu.

Skup nie ma obowiązku wywieszania cen, bo nie prowadzi działalności publicznej dla wszystkich, tylko dla kół łowieckich, które powinny być świadome, bo np. mają z przedsiębiorstwem skupu umowę, jaką cenę oferuje to przedsiębiorstwo. Poza tym cena skupu nie jest żadną tajemnicą i można po protu o nią zapytać w skupie.

To myśliwy wypełnia rubryki drugiej strony upoważnienia, czyli: Lp. z pkt. 4.1, gatunek/liczba sztuk, data, godzina oraz miejsce pozyskania, opis formy poroża.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.