strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Bartosz Sikorski
Data: 25/11/2010
Publikacja: 07/12/2010
Pytanie: Moje pytanie dotyczy rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę. Kto ustala wartość procentową rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę? Walne Zgromadzenie koła czy Naczelna Rada Łowiecka? Czy rekompensata może być wyższa od 20%? Czy Walne Zgromadzenie koła może zmienić w drodze aneksu do Statutu wartość procentową rekompensaty?

Nadmieniam że Prezes koła w którym poluję powiedział, że nie ma takiej możliwości aby zmienić wartość 20% rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę na rekompensatę przykładowo 40% ponieważ ta wartość 20% rekompensaty została przyjęta odgórnie przez Naczelną Radę Łowiecką.

Jeżeli istnieje taka możliwość podniesienia rekompensaty to na jaką podstawę prawną można się powołać?

Odpowiedź:
Pytanie wskazuje na wiele niejasności w kole Kolegi dot. Statutu.

Po pierwsze nie ma już statutów kół i jest jeden Statut PZŁ. W Statucie tym nie ma ani jednego słowa na temat rekompensaty.

Jeżeli koło chce wypłacać myśliwym rekompensaty za odstrzeloną zwierzynę, to zasady wypłacania tej rekompensaty uchwala WZ. Naczelna Rada Łowiecka nie ma nic wspólnego z rekompensatami w kole i nie uchwalała żadnych nawet wytycznych w tej sprawie. Koło jak chce może uchwalić nawet 90% rekompensaty.

Rekompensata, to w świetle prawa finansowego dochód myśliwego, który zobowiązany jest on zamieścić w swoim zeznaniu podatkowym PIT na koniec roku. Obowiązkiem koła jest przygotować na koniec roku każdemu myśliwemu, który pobrał choć jedna rekompensatę, druk PIT-8c, na którym wyszczególnia się sumę pobranych rekompensat. Wartości z tego PIT-8c myśliwy ma obowiązek wpisać do swojego rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli Urząd Skarbowy przyjdzie na kontrolę do koła i stwierdzi, że nie wypełnia się PIT-8c oraz, że myśliwi nie wpisują rekompensat do swoich zeznań podatkowych, tak koło jak i jego członkowie, którzy pobrali rekompensaty, będą mieli duże nieprzyjemności i postępowania karno-skarbowe. Z tego powodu wiele kół zrezygnowało z wypłacania rekompensat.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.