strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jozsoj
Data: 04/08/2011
Publikacja: 06/08/2011
Pytanie: Jak przedstawia się sprawa odstrzału zdziczałych psów i kotów (poza spełnieniem warunków - 200 m od domu, bezpański, oznaki zdziczenia bez właściciela, goni zwierzynę?. Czy ZK może upoważnić np. strażników łowieckich do odstrzału czy każdy myśliwy jest upoważniony do takiego odstrzału?


Odpowiedź:
Upoważnienia do odstrzału zdziczałych psów i kotów wydaje dzierżawca obwodu, czyli zarząd koła. Jeżeli zarząd upoważnia wszystkich członków koła oraz strażnika łowieckiego, to podejmuje taką uchwałę, dołącza ją do protokołu z posiedzenia zarządu i odkłada ad acta, ale informuje o niej wszystkich zainteresowanych członków koła i to są jedyne formalności. Nie trzeba wydawać pisemnego upoważnienia upoważnionym i absolutnie nie wolno wpisywać psów i kotów do odstrzałów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.