strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
187605/02/2013Czy po ocenie komisja oceniająca ma prawo zniszczenia żuchwy? Czy powinna oddać wraz z czerepem myśliwemu?
185503/01/2013Czy jest przepis prawny regulujący ilość zwierzyny branej na użytek własny? Spotkałam się z twierdzeniem, że nie można więcej niż 20%, bo wiąże się to z przepisami weterynaryjnymi. A jeśli jest tak faktycznie, to gdzie szukać takiego przepisu? Od jakiej ilości liczyłoby się %, w jakiej wysokości byłby, czy dotyczyłby roku łowieckiego, czy księgowego?
185402/01/2013Sytuacja na polowaniu zbiorowym: Pierwszy myśliwy strzela łanię i lisa, drugi myśliwy strzela cielaka, trzeci dzika, czwarty dzika, a 5 i 6 myśliwy po lisie. Czy prowadzący polowanie mógł uhonorować tytułem "Króla polowania" pierwszego myśliwego, pominąć drugiego i zdecydować o tym, że "Wicekrólami polowania" zostają trzeci i czwarty myśliwi?
185127/12/2012Na polowaniu zbiorowym kolega strzelił wycinka, a do pozyskania były tylko warchlaki i przelatki, więc przekroczył plan pozyskania. Co powinien zrobić ZK a szczególnie Łowczy?
182619/11/2012Na polowaniu zbiorowym na bażanty prowadzący polowanie zarządził następujący jego przebieg. Zakupiono kilkadziesiąt bażantów, które w dniu polowania dostarczono w klatkach do miejsca polowania. Kilkunastu myśliwych stanęło na stanowiskach w zamkniętym kręgu. Bażanty wyrzucano z klatek. W krótkim czasie w jednym miejscu (bez tropienia) zabito kilkadziesiąt sztuk. Czy takie polowanie narusza przepisy prawa łowieckiego?
180825/10/2012Czy myśliwy ma obowiązek przedstawić zarządowi trofeum (wieniec byka) pozyskanego w bieżącym sezonie jeżeli zarząd wystąpi do niego z takim wnioskiem?
180316/10/2012Coraz więcej kół łowieckich ustala ryczałt za tuszę dzika wziętą przez myśliwego na użytek własny a nie przyjmuje się ceny ze skupu, co dla myśliwego jest bardziej korzystne. Czy jest to zgodne z prawem a jeżeli jest to gdzie znaleźć podstawę prawną?
178710/09/2012Zgodnie z Prawem Łowieckim legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża? Jeśli tak, to kiedy myśliwy zostaje ich właścicielem? Czy Zarząd Koła może pozbawić myśliwego własności trofeum jeśli takiej kary nie ma w statucie? Ponadto jak się ma do tego wystapienie ZO PZŁ o przygotowanie przez Koło do kontroli parostków i poroży zabranych myśliwemu za dwa pkt czerwone, jeśli WZ ustaliło że takie trofeum pozostaje jednak u myśliwego i podlega on jedynie ogólnej karze za nieprawidłowy odstrzał.
178027/08/2012Czy Walne Zgromadzenie może uchwalić dowolny pułap procentowy np 40 lub 60% wartości tuszy jako zwrot kosztów polowania myśliwemu?
175002/07/2012Miałem wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego, na drodze krajowej gdzie nie było ustawionych żadnych znaków ostrzegawczych o zwierzętach leśnych. Zgłosiłem się z protokołem z miejsca zdarzenia do koła łowieckiego występującego na danym terenie o numer polisy lecz odmówili mi jej wydania. Co mam zrobić aby móc domagać się odszkodowania?
165702/04/2012Dziś rano okazało się, że lis zagryzł w mojej zagrodzie 19 kur. Chciałam się dowiedzieć czy istnieje jakaś realna szansa na odszkodowanie?
163812/03/2012Na polowaniu był niecelny strzał tzw. pudło, po rozejściu się myśliwych do domu, kilku z nich wróciło na miejsce polowania i okazało się, że padła łania, którą wzięli na własny użytek, nie powiadamiając komisji ważenia tusz. Kto ma wypisać protokół pobrania tuszy na użytek własny gdy zwierze padło na polowaniu zbiorowym?
162221/02/2012Do czyich zadań należy opieka weterynaryjna i ponoszenie kosztów z tym związanych, nad rannymi zwierzętami dziko żyjącymi? Tak łownymi jak i pozostałymi? Jakie przepisy prawa regulują tą kwestię?
161920/02/2012Jestem członkiem PZŁ. Nie mam pozwolenia na broń (pozwolenie na broń Zawieszone (np), ale mam prawo do polowania (upoważnienie od dzierżawcy obwodu) metodą łowienia, czyli do pozyskiwania np. drapieżników (łownych). (Ilość drapieżników określona. Pułapki wg. Rozporządzenia MŚ). Jak sprawdziłem pułapki to było 8 szt. zwierzyny a w upoważnieniu miałem 4 szt. Co miałem zrobić z tą resztą, by nie przekroczyć zakresu upoważnienia (wypuścić)?
160326/01/2012Zarząd Koła podjął decyzję że zwierzyna pozyskana i pobrana na użytek własny będzie o jeden złoty droższa niż aktualna cena w skupie. Czy złamano prawo?
160225/01/2012Samochód potrącił śmiertelnie jelenia byka. Łowczy koła zabrał wspólnie z innym myśliwym tusze wraz z porożem. Jeden przywłaszczył poroże, drugi tusze (ponoć na nęcisko). Czy doszło w tej sytuacji do złamania prawa?
157013/12/2011Na polowaniu zbiorowym w trakcie pędzenia pada kilka strzałów. Myśliwy A widzi ze swego stanowiska jak z lasu wybiega byk i łąką biegnie w jego kierunku, koledzy na sąsiednich stanowiskach nie mogą strzelać ze względu na brak kulochwytu. Myśliwy A oddaje strzał na 30m do biegnącego byka śmiertelny na nasadę karku po którym byk pada. Do momenty ustrzelenia byk pokonał biegnąc łąką dystans ponad 300m. W trakcie oględzin okazuje się, że byk był wcześniej strzelany przez myśliwego B, i ma wlot kuli na miękkie. Myśliwy B rości pretensje do byka. Prowadzący polowanie Łowczy Koła nie powołuje zespołu arbitrów lecz konsultując się z obecnymi na polowaniu Prezesem i Wice Łowczym Koła przyznają byka myśliwemu B twierdząc, że strzał myśliwego B był pierwszy śmiertelny. Myśliwy A nie zgadza się z tą decyzją i twierdzi, że jego strzał był pierwszym unieruchamiającym i śmiertelnym, zaś myśliwy B ranił śmiertelnie tego byka. Jak ocenić taką sytuację w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz komu przypisać prawo do byka?
155629/11/2011Bardzo proszę o interpretację prawidłowości czy też nieprawidłowości wyceny parostków kozła. Powołując się na zał. do Uchwały NRŁ nr 12205 z dnia 22 lutego 2005r.i ustalenia dodatkowe pkt 2 należy rozumieć, że za strzelone myłkusy i szydlarze nie przyznaje się punktów niebieskich bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku - czego oczywiście nie dopisano. W związku z powyższym mam pytanie: dlaczego komisja przyznaje 1 punkt niebieski za odstrzelenie kozła który nałożył paroski w formie myłkusa-wielotykowca?
154922/11/2011Kto powinien otrzymać pieniądze z firmy skupującej tusze jeżeli zwierzyna na polowaniu zbiorowym zginęła po zderzeniu z drzewem lub siatką ogrodzeniową albo zagryzły zwierzynę psy z naganki? Kto powinien dostarczyć świadectwo pochodzenia i kto powinien otrzymać pieniądze za tuszę - dzierżawca czyli koło? A może Skarb Państw w postaci Wojewody lub Nadleśnictwa?
153609/11/2011Czy po zakończeniu zorganizowanym przez Koło łowieckie polowań dla dewizowców wymagana jest wycena parostków - trofeów rogaczy przez komisję, przedstawicieli LP z nadleśnictwa na terenie, którego są dzierżawione obwody danego koła?
poprzednia   1 [2] 3 4 5 6 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.