strona główna forum dyskusyjne
Pytał: MAX
Data: 05/02/2013
Publikacja: 07/02/2013
Pytanie: Czy po ocenie komisja oceniająca ma prawo zniszczenia żuchwy? Czy powinna oddać wraz z czerepem myśliwemu?

Odpowiedź:
Przewidziana ustawą ocena prawidłowości odstrzału mówi o ocenie dokonanego odstrzału na zgodność z zasadami selekcji, ale nie wspomina o ocenie myśliwego dokonującego odstrzału. I słusznie, bo właścicielem ocenianego poroża jest koło łowieckie, a nie myśliwy. Dlatego pytanie, czy żuchwę należy oddać myśliwemu jest źle postawione. Poroże z czaszką i żuchwą jest własnością koła łowieckiego i zrezygnować z żuchwy na rzecz zniszczenia przez komisję może tylko koło. Powyższe determinuje również brak podstaw do zatrzymania poroża przez komisje bez zgody właściciela, czyli koła.

Na powyższych zasadach można rozmawiać, czy żuchwa zostanie zniszczona, czy oddana. W co najmniej niektórych znanych mi komisjach, żuchwy, których właściciele nie chcą zniszczenia są oddawane, a za to są przewiercane czerepy. Wprawdzie na to też należałoby uzyskać zgodę koła, albo uzgodnić inna formę zaznaczenia, że dane poroże było już oceniane.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.