strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zwierzyny ubite, tusze, trofea, ochrona zwierzyny

NrDataTreść pytania
73227/10/2006Koło planuje pozyskać sarnę na biesiadę hubertowską. W jaki sposób należy rozliczać zwierzynę, kto ma za nią zapłacić w przypadku pobrania jej na tego typu imprezy?
73027/10/2006Czy wolno brać zwierzynę na użytek własny, bez stosownej uchwały WZ, jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
70326/09/2006Czy łowczy przekazujący dzika myśliwemu na użytek własny powinien przekazywać go protokołem i czy łowczy powinien posiadać z każdego strzelonego, dzika którego myśliwy wziął na użytek własny, zaświadczenie o przebadaniu dzika?
65504/07/2006Czy myśliwy ma prawo dostrzelić zwierzynę w okresie ochronnym, która uczestniczyła w kolizji drogowej i wskazuje wyraźne oznaki potrącenia?
61416/05/2006Z jakiego przepisu lub komentarza wynika obowiązek posiadania upoważnienia wydanego przez zarządcę obwodu, dla myśliwego do odstrzału psa lub kota w myśl ustawy o odchonie zwierząt?
61215/05/2006Czy zwierzynę drobną pozyskaną na polowaniu zbiorowym i indywidualnym można przekazać nieodpłatnie myśliwemu, który ją pozyskał, w ramach opłaconej przez niego składki członkowskiej?
60810/05/2006Kto fizycznie podczas WZa członków koła STWIERDZA ZAPRZESTANIE pełnienia funkcji przez członka K.R. (jej przewodniczącego), ponieważ jest on w zależności służbowej z prezesem koła (przewodniczący KR - leśniczy, prezes - Nadleśniczy), a więc jest to niezgodne z postanowieniami Statutu PZŁ?
58526/03/2006Dostarczyłem do wyceny wieniec byka tylko z jedną stroną żuchwy. Komisja wyceniająca przyznała mi żółty punkt za to, że brak drugiej strony żuchwy utrudniał wycenę i nie przysługuje mi odwołanie. Co w takim przypadku powinienem zrobić?
58426/03/2006Czy komisja za dostarczenie innej żuchwy (niepasującej) może przyznać 2 punkty czerwone, bo wg litery prawa powinna przyznać żółte?
58326/03/2006ZO PZŁ ocenił trofeum na 2 punkty żółte i zabrał mi poroże. Poroże było prawidłowo sprawione, gdzie można się odwołać? Czy zarząd koła może wydać mi odstrzał na rogacze?
56526/03/2006Czy koło łowieckie jako dzierżawca obwodu łowieckiego może na terytorium Rzeczypospolitej sprzedawać tusze upolowanej zwierzyny różnym podmiotom np. osobom prywatnym, restauracjom czy tylko tym, które posiadają stosowną koncesję na obrót tuszami zwierzyny łownej?
56025/03/2006Kto jest zobowiazany poinformować myśliwego o terminie oceny trofeów łowieckich? Jakie mogą być konsekwencje z tytułu nie dostarczenia trofeów do oceny?
54222/02/2006Czy przy spisywaniu protokołu upadku zwierzyny powinien być obecny przedstawiciel Nadleśnictwa, od którego Koło dzierżawi teren i czy zawsze zwierzyna z upadku jest wliczana do planu odstrzał?
54122/02/2006Jakie czynności powinien podjąć myśliwy, jeżeli znajdzie padłą zwierzynę?
53722/02/2006Czy zarząd koła łowieckiego może ukarać myśliwego za poważne przestępstwo łowieckie przepadkiem na własność koła (np. do domku myśliwskiego) wieńca jelenia byka, który jednak nie został pozyskany bezpośrednio w efekcie tego przestępstwa ale w okolicznościach temu towarzyszących?
52503/02/2006Jak należy traktować opłatę brutto za zdanie do badań weterynaryjnych tusz odstrzelonych lisów w ramach akcji monitorowania szczepień przeciw wściekliżnie?
50417/01/2006Kto jest władny wydać decyzję do jej odstrzału w czasie ochronnym i nie tylko dotyczy nadzwyczajnego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników autostrady? W jakiej formie ma być wydana decyzja? Jaką ponoszę odpowiedzialność pomiędzy czasem wydania decyzji, a jej wykonaniem?
46701/12/2005Do dzika strzelano niemalże jednocześnie, niemniej kolega na stanowisku z prawej strzelił do dzika ułamek sekundy szybciej, odległość na zestrzale ok. 1,5m. Dzik był strzelany na wprost kolegi na stanowisku z lewej. Czyj to dzik?
43128/10/2005Czy w momencie gdy odbiorca nie zapłaci za jelenia, bo stwierdził w procesie produkcji, że tusza była zaparzona, to można obciążyć tymi kosztami tego myśliwego i czy jest na to jakaś podstawa?
42116/10/2005Jeszcze raz - czy po wypuszczeniu bażanta królewskiego do łowiska, myśliwi będą mogli na niego polować?
poprzednia   1 2 3 4 [5] 6 7 z 7   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.