strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bari
Data: 15/05/2006
Publikacja: 15/05/2006
Pytanie: Czy zwierzynę drobną pozyskaną na polowaniu zbiorowym i indywidualnym można przekazać nieodpłatnie myśliwemu, który ją pozyskał, w ramach opłaconej przez niego składki członkowskiej?


Odpowiedź:
Składka służy finasowaniu działalności statutowej koła. Udostępnienie tusz przez koło, niezależnie czy zwierzyny grubej, czy drobnej, może być sprzedażą, albo darowizną. Jeżeli tusza oddawana jest nieodpłatnie, od razu powstaje pytanie, na jakiej podstawie koło udziela darowizn ze swojego majątku, bo wydawanie pieniędzy koła poza działalność statutową jest obciążone podatkiem CIT 19%. Do myśliwego zaś jest pytanie, czy podatek od darowizny został zapłacony.

Ze sprzedaża łączy się faktura i zapłata. Jeżeli tego nie ma, US może dojść do wniosku, że myśliwy otrzymał dobra (tuszę) w naturze, nie płacąc od niej podatku.

Można zwierzynę drobną sprzedawać w ramach ryczałtu, który też nie jest najlepszym wyjściem, ale lepszym niż sprzedaż i fakturowanie fakturą VAT każdej sztuki np. kaczki czy bażanta, czego oczekiwałby US. Ryczałt taki jest oczywiście sprzedażą w rozumieniu VAT. US może się przyczepić, że jeden myśliwy za ten ryczałt kupił 20 kaczek i powinien zapłacić podatek PIT od wartości ponad ryczałt, a inny tylko 1 szt., ale czy US
dojdzie ile kto pozyskał kaczek, jeżeli koło takiej ewidencji nie prowadzi i dane te są zapisane tylko w książce wyjść?

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.