strona główna forum dyskusyjne


Pytał: szarak
Data: 25/03/2006
Publikacja: 25/03/2006
Pytanie: Nie zostałem poinformowany o terminie oceny trofeów łowieckich i nie została ona dokonana. Kto jest zobowiazany poinformować myśliwego o terminie oceny trofeów łowieckich? Jakie mogą być konsekwencje z tytułu nie dostarczenia trofeów do oceny?

Odpowiedź:
O terminie informowane jest koło i koło powinno poinformować swoich członków, bo do koła ta informacja przychodzi z zarzadu okregowego.

Za nie dostarczenie poroża do wyceny przyznawane jest mysłiwemu dwa punkty czerwone, za co grozi kara zawieszenia w prawie polowania na samce zwierzyny płowej do 2 lat. W każdym okręgu jest zawsze termin na wycenę odwoławczą i w tym terminie można zanieść trofeum do wyceny, jeżeli o pierwszym terminie się nie wiadziało lub nie miało możliwości przyjścia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.