strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Alina Siedlecka
Data: 22/02/2006
Publikacja: 26/02/2006
Pytanie: Jakie czynności powinien podjąć myśliwy, jeżeli znajdzie padłą zwierzynę?

Odpowiedź:
Myśliwy nie ma jakiś specjalnych obowiązków wynikających z przepisów prawnych, niż każdy inny obywatel, jeżeli znajdzie padłą zwierzynę. Jedyna różnica, jaką może różnić szeregowego obywatela i myśliwego, to jeżeli znalezł sztuki padła w obwodzie łowieckim, może na nim obowiązek wynikający z zasad obowiązujących w takich przypadkach w jego kole. Nie mówię tu o większym zaangażowaniu się myśliwych w sprawy zwierząt łownych, z czego może wynikać chęć pozytywnego załatwienia sprawy znalezionego upadku, co szeregowego obywatel może w ogóle nie obchodzić.

Na pewno nie wolno myśliwemu zakopywać znalezionej padliny, bo naraża się na konsekwencje za naruszanie przepisów Sanepid'u i weterynaryjnych.

Zwierzyna padła, nie w wyniku polowania, to problem przede wszystkim dla nadleśnictwa, ponieważ zanim padła, była własnością Skarbu Państwa, a w jego imieniu właśnie nadleśnictwo wykonuje zarząd nad tą zwierzyną. Dlatego wydaje mi się celowe, wymaganie przez koło łowieckie powiadomienia najbliższego leśnictwa lub bezpośrednio nadleśnictwa, o zauważonym upadku. To na nadleśnictwie i jego służbach powinien ciążyć obowiązk zajęcia się sprawą, sporządzenie protokółu i utylizacji padliny zgodnie z przepisami Sanepid'u i weterynaryjnymi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.