strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sławomir Dudziak
Data: 18/10/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Na polowaniu zbiorowym w okresie ochronnym zostaje odstrzelony rogacz przez myśliwego dewizowego lub myśliwego z koła. Jakie czynności powinien wykonać prowadzący polowanie?

Odpowiedź:
Zwierzyna bezprawnie pozyskana stanowi własność Skarbu Państwa. Za tak pozyskaną zwierzynę zwraca się Skarbowi Państwa ekwiwalent określony rozporządzeniem.

Pojęcie "bezprawnie" interpretował bym w rozumieniu kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego jako działanie umyślne i celowe. W praktyce nie wchodzi to w rachubę, szczególnie na polowaniu zbiorowym. Najcześciej jest to pomyłka, może i nawet lekkomyśłność, ale trudno doszukać się to celowego działania.

W związku z powyższym trudno jest jednoznacznie odpowiedziec na postawione pytanie bez znajomości rzeczywistych zdarzeń i ewentualnych niuansów, których w danym konkretnym przypadku można się doszukać.

Ponieważ brakuje jasnych uregulowań co robić w przypadku pomyłki myśliwego, który odstrzału nie dokonał celowo, koła starają się sprawy tego typu zamknąć u siebie. Gdyby jednak wysilić się na znalezienie najbardziej poprawnego sposóbu działania, koło powinno powiadomić o fakcie nadleśnictwo, które będzie samo musiało podjąć odpowiednią decyzję co dalej. A prowadzący, po prostu informuje zarząd koła o zdarzeniu.

Ekwiwalent dla Skarbu Państwa za bezprawnie pozyskaną sarnę wynosi 2,000 zł.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.