strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jacek Dębski
Data: 13/03/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy nadleśniczy może żądać od myśliwych KŁ okazania strzelonej zwierzyny najbliższemu leśniczemu?

Odpowiedź:
Takie żądanie nie ma podstaw prawnych, bo nie ma obowiązku okazywania strzelonej zwierzyny przedstawicielom lasów państwowych w podstawowych aktach prawnych dotyczących łowiectwa. Nie mówi o tym ustawa łowiecka ani rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania.

Warunek taki mógłby obowiązywać, gdyby obie strony, tj. koło i nadleśnictwo doszło zgodnie do porozumienia, że takie rozwiązanie jest właściwe. Ze strony koła, zarzad musiałby mieć jednak do tego upoważnienie WZ, bo takie okazanie jest dodatkowym obowiązkiem członka koła, który wprowadzony przez zarząd bez decyzji władzy koła byłby ze strony tylko zarządu przekroczeniem jego uprawnień.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.