strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Uczynny
Data: 27/05/2007
Publikacja: 30/05/2007
Pytanie: Czy koło łowieckie będące właścicielem pozyskanej zwierzyny odstępuje tusze wyłącznie tym myśliwym, którzy wykonują polowanie i upolują zwierzynę, czy też może odstąpić innym myśliwym, którzy wykonują polowanie, a nic nie upolują?

Odpowiedź:
Koło jako właściciel tuszy, może zrobić z nią wszystko, co dopuszcza prawo. Może sprzedać do przedsiębiorstwa skupu, może sprzedać myśliwym, członkom koła oraz może sprzedać do sprzedaży detalicznej w sklepach lub restauracjach. Do tej ostatniej sprzedaży nie potrzebuje koncesji.

Żeby uniemożliwić samowole zarządowi, statut w paragr. 53 p.10 określa, że to członkowie koła mają podjąć uchwałę na walnym zgromadzeniu, co do zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Jeżeli członkowie koła podejmą uchwałę, że tusze sprzedaje się tylko osobom, które pozyskały, to tak będzie. Ale koło może podjąc inną uchwale, np. ustalając priorytety:
- wpierw myśliwy, który pozyskał;
- inny myśliwy z koła;
- na koniec punkt skupu,
lub też dowolnie inaczej wg. uznania członków koła.

Każde ustalenie WZ w tej materii będzie obowiązujące dla członków i dla zarządu koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.