strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Mariusz
Data: 07/06/2010
Publikacja: 07/06/2010
Pytanie: Odbyłem staż w kole myśliwskim, zdałem egzaminy, uzyskałem członkostwo w PZŁ z wpisem o przynależności do koła na podstawie promesy. W związku z tym mam pytanie, czy ZK może nie przyjąć mnie do koła podając w uzasadnieniu że nie wykonałem poleceń zarządu w związku z pracami w łowisku? Czy KŁ po wydaniu takiej promesy może odmówić przyjęcia? Z innej strony czy uzasadnienie jest prawidłowe, bo jeżeli nie jestem członkiem KŁ a staż ukończyłem to jakie polecenia może mi wydawać ZK?

Odpowiedź:
Z formalnego punktu widzenia, nie ma czegoś takiego jak promesa przyjęcia do koła. ZO zwyczajowo wpisuje od razu członkostwo w kole, które kierowało na staż. Zarząd koła nie jest związany faktem, że stażysta z koła zdał egzamin i może go do koła nie przyjąć. Wtedy ZO wykreśli koło z legitymacji i zmieni mu status na niestowarzyszonego.

Od uchwały o nie przyjęciu do koła służy odwołanie do WZ oraz wniosek o uchylenie takiej uchwały przez ZO w trybie nadzoru.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.